Na deze middag bent u volledig thuis in de WOR en het medezeggenschapsrecht!

Medezeggenschapsrecht **

7,6 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 455,-
(excl. btw)
  • Verdiepende & praktijkgerichte cursus
  • Mogelijkheid om vooraf vragen in te sturen
  • Up to date in 1 middag
Wil je deze seminar met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

In deze cursus behandelen Els Unger (advocaat) en Bruno van Els (advocaat) in een duo-presentatie alle thema's van het medezeggenschapsrecht waar men in een gemiddelde arbeidsrechtpraktijk mee te maken kan krijgen. Naast kennisoverdracht krijgt u in deze cursus handige tips en praktische adviezen voor uw praktijk. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van eigen praktijkkwesties.

Leerdoelen

- Opdoen van kennis op het gebied van het medezeggenschapsrecht
- Direct kunnen toepassen van de opgedane kennis in uw praktijk

Overige informatie

De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers aan deze cursus beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht.

Programma

Programma

Aan bod komt.:

- Inleiding WOR
- Taken ondernemingsraad
- Vormen van medezeggenschap (OR, COR etc.)
- Rechten en plichten ondernemer resp. ondernemingsraad
- Adviesrecht
- Instemmingsrecht
- Geschillenregelingen
- Varia naar keuze:
a) initiatiefrecht
b) rechtsbescherming OR-leden
c) informatierecht
d) primaat van de politiek
e) enquêterecht

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.