Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Medisch strafrecht en medisch tuchtrecht *
nu inschrijven
-

Medisch strafrecht en medisch tuchtrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

Prijs: € 495,- (excl. btw)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
6
Informatie Medisch strafrecht en medisch tuchtrecht In Nederland nemen artsen en andere hulpverleners honderdduizenden medische beslissingen per jaar. Het komt steeds vaker voor deze groep ter verantwoording wordt geroepen in verband met dit handelen. Het tuchtrecht is dan vaak de aangewezen weg maar ook het pad van het medisch strafrecht wordt vaker ingeslagen doordat slachtoffers en nabestaanden aangifte doen bij justitie. Door de invoering van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg neemt het aantal geschillen die worden voorgelegd aan een geschilleninstantie erg toe. Daarnaast worden deze hulpverleners vaker benaderd voor het geven van informatie over clienten.In deze cursus leer je wat je als advocaat voor je client (arts of andere hulpverlener die BIG geregistreerd is) kan doen als deze strafrechtelijk- of tuchtrechtelijk vervolgd wordt.
Programma Medisch strafrecht en medisch tuchtrecht In deze cursus staat de advocaat centraal die de arts en andere hulpverleners (de BIG geregistreerden) bijstaan en zal er ingegaan worden op in elk geval de volgende onderwerpen:
• wat houdt het medisch tuchtrecht in;
• de medisch-tuchtprocedure en het optreden van de arts tijdens die procedure;
• welke tuchtnormen zijn er;
• welke rechtsbescherming bestaat er in het medisch tuchtrecht;
• wat houdt het medisch strafrecht in;
• De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg;
• hoe verhoudt het medisch strafrecht zich met het medisch tuchtrecht;
• in hoeverre mag het medisch dossier gebruikt worden voor de verdediging;
• dient een calamiteit altijd gemeld te worden en wat is de positie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
• wat zijn de risico’s bij het verrichten van euthanasie;
• in hoeverre moet er worden meegewerkt aan een strafrechtelijk onderzoek tegen een derde, niet zijnde de hulpverlener;
• hoe hard is het beroepsgeheim;
• wat kan en mag een hulpverlener doen in de rol van slachtoffer;

Naast het bespreken van bovengenoemde onderwerpen zal er ook ingegaan worden op circa 20 uitspraken van zowel regionale als centrale medische tuchtcollege’s als rechterlijke instanties. Ook uitspraken van geschilleninstanties waarin sprake kan zijn van het toewijzen van geldelijke vorderingen worden tijdens de cursus besproken.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00