Pittige, interactieve cursus over het vluchtelingenrecht. OSR biedt al ruim 20 jaar de complete opleiding voor de vreemdelingenpraktijk.

Module C Vluchtelingenrecht *

7,6 Cursisten beoordeling
Data:
24 januari 2017 (toon tijden)
Ook gegeven op:
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Aantal punten:
NOvA 30 J (PO)
Prijs: € 2.400,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
30
Omschrijving

Omschrijving

Verdiep je kennis van het vluchtelingenrecht
Ben je advocaat in het vreemdelingenrecht? Met deze uitdagende cursus verdiep je je kennis. Deze module maakt deel uit van de OSR Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk die speciaal voor de advocatuur is ontwikkeld. Module C is de laatste in de reeks. Voordat je module C kunt volgen, moet je eerst modules A en B van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk afronden.

Deze cursus is primair bedoeld voor advocaten die willen deelnemen aan de gefinancierde rechtshulp aan asielzoekers. Andere professionals zijn uiteraard ook van harte welkom!

Cursusvorm
Deze intensieve cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van elk een dag: in totaal 30 lesuren. Ook vragen we je om tussendoor (huiswerk)opdrachten te maken en voor te bereiden. De benodigde tijd hiervoor kan sterk per persoon verschillen en is afhankelijk van voorkennis en ervaring.

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het vreemdelingenrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ken je de relevante rechtsbronnen van het vluchtelingenrecht;
- kun je deze bronnen, in niet al te moeilijke gevallen, op correcte wijze toepassen.

Na afronding ontvang je:
- 30 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een persoonlijke beoordeling op basis van onder meer gemaakte opdrachten.

Toelatingseisen module C
Minimale vereisten voor toelating tot deelname aan module C (Vluchtelingenrecht):

- Je hebt een afgeronde universitaire rechtenstudie.
- Je bent beroepsmatig werkzaam op het terrein van het vreemdelingen- en vluchtelingenrecht.
- Je hebt een redelijke basiskennis van de praktische toepassing van de Algemene Wet Bestuursrecht.
- Je hebt de OSR-modules A en B volledig (met certificaat) gevolgd.

Raad voor Rechtsbijstand en gesubsidieerde rechtsbijstand
Deze cursus is door de Raad voor Rechtsbijstand voor advocaten verplicht gesteld voor toelating tot de gefinancierde rechtsbijstand aan asielzoekers. Hier vind je meer informatie over toelating door de Raad voor Rechtsbijstand.

Ter info: advocaten die voor het eerst deelnemen aan de AC-roosters, moeten gedurende minimaal vijf inroosteringen dan wel minimaal tien zaken begeleid worden door een ervaren advocaat (volgens artikel 3 (onder d) van bijlage 2 van de inschrijvingsvoorwaarden advocatuur). Het kan dus enige tijd duren voordat je als advocaat zelfstandig asielzaken op het AC-rooster kan behandelen.

Programma

Programma

Inhoud
Dag 1 en 2

- Bronnen van het vluchtelingenrecht
- Structuur van de Vw 2000; volgtijdelijk statussysteem
- Verdragsvluchteling, a-grond
- Art. 1(F) en 1(C) Vluchtelingenverdrag
- Onmenselijke behandeling, b-grond
- Categoriale bescherming, d-grond
- Gezinsleden, e- en f-grond
- Reguliere verblijfstitels
- Afwijzingsgronden: inleiding, derde landen (inclusief Dublin II-verordening)
- Overige afwijzingsgronden
- Intrekkingsgronden
- Onderzoeksplicht en bewijslastverdeling/rechterlijke toetsing

Dag 3

- Mensenrechtenverdragen
- Klemmende redenen van humanitaire aard
- Medische aspecten in de asielprocedure

Dag 4 en 5

- De asielprocedure
- Toetsing door de rechter
- Ambtsberichten
- Taalanalyse
- Art. 83 VW 2000
- De opvolgende aanvraag

Dag 6 ochtend

Nabespreking van de gemaakte huiswerkopdrachten met de corrector. Tevens in subgroepjes voorbereiden van de pleidooien: een aantal cursisten pleit in een na te spelen rechtbankzitting, op basis van de casus van de huiswerkopdracht.

Dag 6 middag
Een aantal daartoe aangewezen deelnemers houdt een pleidooi pro of contra, voor de president van de vreemdelingenkamer. Dit op basis van de casus van de huiswerkopdracht. De president beoordeelt de argumentatie en geeft uitgebreid zijn oordeel. Daarna is er gelegenheid tot discussie met de rechter.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. We behandelen actuele ontwikkelingen en casus en werken interactief. Je krijgt feedback van een zeer ervaren rechter en je werkt veel samen met vakgenoten. Zo leer je met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Afronding
Bij deze module van de Basisopleiding voor de Vreemdelingenpraktijk krijg je een verplichte huiswerkopdracht uitgereikt, die je voor een bepaalde datum dient in te leveren. Je moet laten zien dat je de behandelde stof (onder meer verdragsrecht, beleid en procedureregels) beheerst, de bronnen goed kunt raadplegen en de kennis correct kunt toepassen. Op de zesde en laatste cursusdag ontvang je een persoonlijke beoordeling en bespreken we de casus gezamenlijk na.

Docenten

Docenten

Frans-Willem Verbaas
advocaat bij Collet Advocaten Alkmaar

John Bouwman
rechter sector bestuursrecht, unit vreemdelingenzaken rechtbank in Zwolle

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline van Hofwegen - Batenburg.