Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Nationaliteitsrecht *
-

Nationaliteitsrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Nationaliteitsrecht Over de verwerving of verlies van of (retro-)opteren voor de Nederlandse of een vreemde nationaliteit, de verkrijging via ’ius sanguinis’ of ’ius soli’, de erkenning van een buitenlands kind door een Nederlander of de status van staatloze. En hoe zit het tegenwoordig eigenlijk met een dubbele of meervoudige nationaliteit en met de afstandeis? De Nederlandse wet- en regelgeving hierover was al ingewikkeld en is er, door de invoering van een ingrijpende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap per 1 april 2003, zeker niet gemakkelijker op geworden. Zoals geldt voor steeds meer Nederlandse wetgeving staat ook deze materie onder invloed van internationale verdragen.

Voor het bestellen van boeken voor deze cursus via Studystore klik hier.

Leerdoelen

Topdeskundige
Wilt u als professional van een topdeskundige horen hoe u inzicht kunt krijgen in en het overzicht houden over deze complexe materie, zodat u uw cliënten adequaat kunt adviseren, dan komt u in deze eendaagse basismodule beslist aan uw trekken.

Tevoren praktijkvragen indienen
In deze cursus neemt de docent stap voor stap de systematiek met u door. De stof wordt afgewisseld met korte casusposities. Uiteraard kunt u ook uw praktijkvragen voorleggen. Sterker nog, wij nodigen u nadrukkelijk uit om tot enkele dagen voor de cursus uw praktijkvragen bij de docent in te dienen. Die zullen dan ook in de cursus beantwoord worden.


Overige informatie

Cursusmateriaal
Als cursusmateriaal sturen wij u tevoren een reader met de meest relevante teksten van wet- en regelgeving, verdragen en jurisprudentie. Dit materiaal is niet alleen nuttig voor het deelnemen aan de cursus, maar ook als naslagwerk voor uw praktijk. Tevens maken wij gebruik van het boek Nederlands Nationaliteitsrecht, G.R. de Groot en M. Tratnik, vierde druk of nieuwer, Kluwer, 2010. Dit boek dient u zelf aan te schaffen.
Programma Nationaliteitsrecht - Algemene beginselen van nationaliteitsrecht
- Multilaterale en bilaterale internationale verdragen, in het bijzonder verdragen waarbij Nederland partij is
- Geschiedenis van het Nederlandse nationaliteitsrecht en de relevantie van die geschiedenis voor de oplossing van nationaliteitsrechtelijke casus
- Verwerving van het Nederlanderschap van rechtswege
- Verwerving van het Nederlanderschap door middel van de bevestiging van een - Optieverklaring
- Verwerving van het Nederlanderschap door naturalisatie
- Verlies van het Nederlanderschap
- Retro-optierechten
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00