Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Omgaan met verdachten met een niet-Nederlandse (of bi-culturele) achtergrond in het strafrecht **
-

Omgaan met verdachten met een niet-Nederlandse (of bi-culturele) achtergrond in het strafrecht **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Omgaan met verdachten met een niet-Nederlandse (of bi-culturele) achtergrond in het strafrecht Samenvatting
Door de multiculturele samenstelling van de Nederlandse bevolking heb je of krijg je als strafrechtadvocaat te maken met cliënten met een grote diversiteit aan culturele achtergronden. Om goed voor de belangen van je cliënt op te komen, wil je een goede werkrelatie opbouwen met je cliënt waardoor deze jou ook informatie verschaft die je nodig hebt voor een goede verdediging.
Een verschil in cultuur met het daaraan verbonden gedragsrepertoire kunnen een effectieve communicatie in de weg staan. Het referentiekader van de ander kan een totaal andere zijn, waardoor de manier van uitdrukken, de manier van communiceren en de benaderingswijze gemakkelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. Dit geldt voor zowel de cliënt als de advocaat.
In deze training krijg je inzicht in essentiële cultuurverschillen en in de manier waarop deze door kunnen werken in de communicatie met verdachten met een bi-culturele achtergrond in de strafrechtpraktijk. Ook wordt er gereflecteerd op adequate benaderingswijzen en krijg je handvatten aangereikt om de communicatie met je cliënt effectiever te laten verlopen waardoor je uiteindelijk de kwaliteit van je werk verhoogt.

Type
Training
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face to face bijeenkomst.

Leerresultaten
• Je vergroot je kennis en inzicht over cultuurverschillen en de manier waarop deze doorwerken in de communicatie;
• Je past voortdurend reflectie toe op adequate benaderingswijzen: je leert mogelijke culturele barrières herkennen en weet hoe je daarop optimaal kunt anticiperen en reageren;

Overig
NovA: 5 punten
Programma Omgaan met verdachten met een niet-Nederlandse (of bi-culturele) achtergrond in het strafrecht Inhoud
Deze training is bestemd voor advocaten die hun kennis uit willen breiden over specifieke omgangsvormen met cultureel uiteenlopende groepen en die vervolgens willen koppelen aan adequate benaderingswijzen, communicatiestijlen en effectieve gesprekstechnieken. Deze training is ook interessant voor andere juridisch professionals die werkzaam zijn in het strafrechtdomein en die te maken hebben met cliënten met een niet-Nederlandse of bi-culturele achtergrond.
De volgende onderwerpen komen tijdens de training in elk geval aan bod:
• Kennismaking en inventarisatie ervaringen;
• Achtergronden en diversiteit van migrantengroepen in Nederland;
• Migratie en aanpassingsprocessen;
• Cultuur, gedrag en communicatie: impliciete waarden- en normen systemen;
• Beeldvorming en verwachtingen over advocatuur;
• Culturele verschillen en overeenkomsten in omgangsvormen en communicatiestijlen gericht op het leren herkennen en effectief hanteren. Bespreking en analyse casuïstiek;
• Werken met tolken.

Werkwijze
Binnen de training wordt een theoretisch analysekader aangereikt. Met dit kader gaan de deelnemers concreet aan de slag om cultuurverschillen (en overeenkomsten) die van invloed zijn op de communicatie met cliënten met een bi-culturele achtergrond te leren herkennen. Vervolgens leer je wat de meest effectieve benadering is. Aan de hand van concrete casuïstiek zal steeds worden ingegaan op de praktische toepasbaarheid binnen het werkveld en er is uitgebreide aandacht voor de ervaringen van de deelnemers.
Kenmerkend voor de methode is de interactieve werkwijze, waarbij theorie en praktijksituaties voortdurend aan elkaar gekoppeld worden.

Deze training sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze training ontvang je een bewijs van deelname.


Materiaal
Het lesmateriaal bestaat uit hand-outs van de sheets, artikelen en casuïstiek die tijdens de training worden uitgereikt. Ter voorbereiding ontvangt u een intakeformulier. Uw input wordt door de docenten gebruikt om de training zo optimaal mogelijk af te stemmen op de leerwensen van u en uw vakgenoten.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00