Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
On line seminar: Wmo 2015 *
-

On line seminar: Wmo 2015 *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 2 J (PO)

informeer mij
  • Inschrijving voor dit seminar verloopt via Online Seminar
2
2
Informatie On line seminar: Wmo 2015 De nieuwe Wmo beoogt aan gemeenten een grotere mate van beleidsruimte te bieden in hoe zij de ondersteuning aan burgers bij hun zelfredzaamheid en participatie kunnen vormgeven. De aanspraken uit de Zvw moeten - samen met noodzakelijke ondersteuning uit de Wmo - zorgen dat burgers zolang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Verder moeten gemeenten meer integrale dienstverlening gaan bieden. Denk aan afstemming op het gebied van onderwijs, werk, inkomen en de nieuwe Jeugdwet. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de wettelijke taken, handhaving daarvan en het toezicht houden daarop.

De eigen verantwoordelijkheid van burgers kennen we (in beperkte mate) in de huidige Wmo. De nieuwe wet stelt dit uitgangspunt nadrukkelijk voorop. Burgers zijn primair zelf verantwoordelijk - al dan niet met hulp van de eigen omgeving - om oplossingen te vinden voor participatieproblemen. De procedure dat burgers zich eerst moeten melden, er een onderzoek wordt gedaan en pas daarna een aanvraag kan worden ingediend, krijgt wettelijk zijn beslag.


Leerdoelen

Waar gaat de Wmo 2015 over
Opdracht aan het gemeentebestuur
Zijn gemeenten vrij in het opstellen van inhoudelijk beleid
De belangrijkste kernbegrippen
De melding en de eisen van het onderzoek
De aanvraag en de beschikking
Welke ondersteuning is mogelijk
Wat is een passende bijdrage
De Wmo 2015 en andere wetten
Aanspraak en recht op persoonsgebonden budget
Bijdrage in de kosten van voorzieningen
Overgangsrecht AWBZ en Wmo 2007
Hoe zal de bestuursrechter besluiten beoordelen


Overige informatie

NA UW INSCHRIJVING VOOR HET ON LINE SEMINAR KUNT U NIET ALLEN HET SEMINAR VOLGEN, MAAR TOT DRIE MAANDEN DAARNA HET SEMINAR TERUGZIEN, OF ALSNOG ZIEN (SEMINAR ON DEMAND).
Programma On line seminar: Wmo 2015 Waar gaat de Wmo 2015 over
Opdracht aan het gemeentebestuur
Zijn gemeenten vrij in het opstellen van inhoudelijk beleid
De belangrijkste kernbegrippen
De melding en de eisen van het onderzoek
De aanvraag en de beschikking
Welke ondersteuning is mogelijk
Wat is een passende bijdrage
De Wmo 2015 en andere wetten
Aanspraak en recht op persoonsgebonden budget
Bijdrage in de kosten van voorzieningen
Overgangsrecht AWBZ en Wmo 2007
Hoe zal de bestuursrechter besluiten beoordelen

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00