Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Ondernemingsrecht
-

Ondernemingsrecht

informeer mij
  • Toegesneden op de juridische praktijk van de secretaresse
  • Optimaal samenwerken met collega’s, klanten en andere partijen in de ondernemingsrechtelijke praktijk.
Informatie Ondernemingsrecht Samenvatting
Als je werkzaam ben in de ondernemingspraktijk dan is inzicht en kennis van de vakinhoud van belang om wensen, belemmeringen en mogelijkheden van collega's, klanten en andere partijen in beeld te krijgen. De cursus ondernemingsrecht legt de basis.

Je dient als juridisch secretaresse te beschikken over meer dan alleen secretariële vaardigheden. Je dient te beschikken over de meest essentiële juridische kennis en de meest essentiële vaardigheden zoals klantgerichtheid, accuratesse, integriteit, snel kunnen schakelen en een spin in ’t web zijn. Ondersteunen en meewerkend denken horen ook bij de juridisch secretaresse.

Werken met het vennootschapsrecht/ondernemingsrecht is voor secretaresses vaak lastig. De materie is erg ingewikkeld, er zijn veel bijzondere begrippen (bijvoorbeeld rondom bedrijfsovernames) en er is sprake van een veelvoud aan juridische en financiële stukken. Deze cursus geeft inzicht in het juridisch kader, overzicht van de betrokken partijen en mogelijke procedures. De docent is advocaat en kent de praktijk óók als secretaresse. Zij kan daardoor veel praktische tips geven in het kader van de uitvoering van je werk.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus heb je voldoende kennis van het ondernemingsrecht en inzicht in de ondernemingsrechtelijke praktijk, zodat je zelfstandig kunt werken en goed kunt samenwerken met de advocaat.
Programma Ondernemingsrecht Inhoud
1.Inleiding:
a.Recht
b.Regels versus Rechtsregels
c.Rechtsbronnen: vindplaatsen van het recht
d.Burgerlijk recht
e.Ondernemingsrecht / vennootschapsrecht

2.Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
a.Eenmanszaak
b.Maatschap
c.Vennootschap onder firma
d.Commanditaire vennootschap (CV)

3.Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
a.Vereniging
b.Stichting
c.Kapitaalvennootschappen
d.B.V. en N.V.

i.Voorbeeld statuten
ii.Oprichtingsfase
iii.Organen B.V. N.V.
iv.Verschillen N.V. en B.V.

4.Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

5.Vertegenwoordiging rechtspersoon

6.Enquêterecht

7.Handelsregister

8.Financiële administratie
a.Balans
b.Winst en verliesrekening

9.Bedrijfsovername
a.Activa passiva transactie
b.Aandelenoverdracht
c.Verloop overname en verschillende stukken:
i.Geheimhoudingsverklaring
ii.Intentieverklaring
iii.Due diligence
iv.Koopovereenkomst
v.Side letter
vi.Notariële akte van levering
d.Betrokken partijen overdracht
e.Begrippen

10.Samenwerking advocaat en secretaresse in vennootschapszaken/ondernemingsrechtpraktijk

Werkwijze
Deze actualiteitenbijeenkomst/cursus/training/leergang sluit volledig aan op de praktijk. De cursus geeft inzicht in het juridisch kader, overzicht van de betrokken partijen en mogelijke procedures. De docent is advocaat en kent de praktijk óók als secretaresse. Zij kan theorie en praktijk als geen ander aan elkaar koppelen en geeft daardoor veel praktische tips in het kader van de uitvoering van je werk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00