Terug
-

Cursussen en trainingen Onderwijsrecht

Onderwijsrecht anno nu is dynamisch en complex. Het bestaat uit een groot aantal uiteenlopende min of meer samenhangende regels. Om te beginnen zijn daar de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, sectorale wetten dus. Verder tref je regelgeving aan in het internationale recht, zoals in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en de Grondwet. En dan heb je themawetten over medezeggenschap, toezicht en leerplicht.

Maar er is nog meer relevante wetgeving. Bijvoorbeeld de Wet Passend onderwijs, ingevoerd in 2014 voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Goede uitvoering van die wet blijkt erg ingewikkeld. En als het gaat om de rechten van docenten, zijn bijvoorbeeld ambtenarenrecht en arbeidsrecht van toepassing. Al deze regelgeving ligt voortdurend onder de loep bij zowel de rechter als bij de wetgever. Dit maakt Onderwijsrecht tot een dynamisch en complex rechtsgebied.

Kijk ook naar de cursussen van aanverwante rechtsgebieden, zoals: