Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Online actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid ** a
-

Online actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid ** a

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Online actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid Na 1 dagdeel weten wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat!

In deze unieke online cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren. De online cursus is interactief en wordt opgebouwd aan de hand van casus. En natuurlijk krijgen Zambrano burgers en hun aanspraken op sociale uitkeringen ook de nodige aandacht.

Veel advocaten en (overheids)juristen hebben vragen op het gebied van Unieburgers en hun recht op sociale zekerheid. U krijgt inzicht en antwoorden op vragen als:

• Het Chavez-arrest en de reikwijdte van dit belangrijke arrest;
• Recht op bijstand van iemand die een Chavez-verblijfsaanvraag heeft ingediend (in hoeverre moeten bv gemeenten toetsen of die verblijfsaanvraag kans van slagen heeft (en dus of er recht op bijstand is) als de verblijfsaanvraag nog loopt);
• Recht op bijstand van iemand die stelt op basis van het Chavez-arrest verblijfsrecht te hebben maar die nog geen aanvraag om verblijfsrecht heeft ingediend;
• Recht op bijstand van een EU-burger die langer dan drie maanden, maar korter dan vijf jaren in Nederland verblijft en zich nog niet eerder bij de IND heeft gemeld;
• Wanneer moet een EU-burger zich bij de IND melden en hoe verhoudt zich dat tot het eventuele recht op bijstand;
• In welke situaties is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG (de vrije termijn) van toepassing;
• In welke situaties werkt deze vrije termijn ook na drie maanden nog door voor het recht op bijstand;
• Is artikel 24, tweede lid, van de Richtlijn 2004/38/EG ook van toepassing op familieleden van EU-onderdanen (inclusief Nederlanders) die geen EU-onderdaan zijn en naar Nederland komen;
• Het belang van de BRP-codes in relatie tot het recht op bijstand;
• In welke situaties moet het college zelfstandig het recht op bijstand van een vreemdeling / EU-onderdaan onderzoeken;
• Recente relevante jurisprudentie op het gebied van vreemdelingen / EU-onderdanen en bijstand.

Na 1 dagdeel weet u wanneer er een verblijfsrecht en een recht op uitkering bestaat.

Overige informatie
Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen. Wij werken met Canvas. Dit is een online leermanagement systeem dat OSR al enkele jaren toepast als online leerplatform.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar de online cursus. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Onze online cursussen voldoen aan de eisen van de NOvA. Dit houdt in dat iedere cursus wordt afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende behaald moet worden.

Advocaten en juristen werkzaam bij overheden (m.n. grotere en grensgemeenten, IND, Belastingdienst en SVB).

Hebt u meer collega's voor wie dit onderwerp interessant is? Neemt u dan vooral contact met ons op over de in company en maatwerkmogelijkheden. Deze cursus is namelijk bij uitstek geschikt om voor een specifieke groep juristen op maat te snijden en in te gaan op hun eigen vragen uit de praktijk. Wij doen dit dan ook heel regelmatig (bv voor grotere gemeenten of afdelingen).
Programma Online actualiteitencursus Unieburger en recht op sociale zekerheid
DatumBegintijdEindtijd
09-11-202009:3013:00
Onderwerpen o.a.:
-Koppelingsbeginsel
-Verblijfsrecht Unieburger
-Voorwaarden Unieburger op sociale uitkering
-Bevoegdheidsverdeling IND en uitkeringsinstanties

Docenten:
Mr Aniel Pahladsingh (jurist bij de Raad van State en rechter-plaatvervanger bij de rechtbank Rotterdam)
Mr Ramona Grimbergen (ambtenaar van staat bij de Raad van State)

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00