Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Online basiscursus mededingingsrecht *
-

Online basiscursus mededingingsrecht *

Tijden

Niveau

Basisniveau

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Online basiscursus mededingingsrecht Kern van het mededingingsrecht
In de online basiscursus mededingingsrecht komt de kern van het mededingingsrecht aan bod. Met name het kartelverbod en het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie worden behandeld. De docent schept duidelijkheid over wat in ieder geval niet mag, wat wel is toegestaan en wanneer een nadere beoordeling nodig is. Daarbij kijken we niet alleen naar afspraken tussen concurrenten, maar ook naar wat in distributierelaties is toegestaan. De (on)mogelijkheden tot het beperken van import en export komen ook aan bod.

Het mededingingsrecht verzekert ondernemingen van effectieve en eerlijke concurrentie. Vragen die binnen het rechtsgebied spelen zijn bijvoorbeeld: Is deze transactie wel geoorloofd op grond van het mededingingsrecht? Krijgen we dan geen boete van de ACM? Soms zijn deze vragen terecht, maar vaak is de angst voor hoge boetes niet gerechtvaardigd. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat waardevolle initiatieven niet worden ontplooid. Anderzijds wordt soms ten onrechte niet aan het mededingingsrecht gedacht, met alle risico’s op hoge boetes van dien. Kennis van het mededingingsrecht kan helpen deze risico’s te beperken.

Voor wie?
De online basiscursus mededingingsrecht is bedoeld voor bedrijfsjuristen, compliance officers, bestuurssecretarissen en bestuurders, maar ook advocaten die deze personen op commercieel vlak adviseren. Voor deze basiscursus is geen voorkennis vereist.

Cursusvorm
De basiscursus bestaat uit een bijeenkomst van 3 uur. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- Kun je hoofd- en bijzaken van het mededingingsrecht onderscheiden;
- Kun je de belangrijkste do’s en don’ts uit hoofde van het mededingingsrecht benoemen;
- Kun je beargumenteren wanneer je een nadere mededingingsrechtelijke analyse moet (laten) maken.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 3 PO-punten.
- een certificaat.

Onze online cursussen voldoen aan de eisen van de NOvA. Dit houdt in dat iedere cursus wordt afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende behaald moet worden.

Overige informatie
Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen. Wij werken met Canvas. Dit is een online leermanagement systeem dat OSR al enkele jaren toepast als online leerplatform. Hier kun je meer lezen over onze online cursussen en Canvas.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar de online cursus. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.

Programma:
- Toepassingsbereik van het mededingingsrecht: het gedrag van ondernemingen
- Het kartelverbod:
* Verboden en toegestane afspraken tussen concurrenten
* Verboden en toegestane afspraken tussen leverancier en afnemer
- Het verbod op misbruik van machtspositie
* Toelichting op het begrip machtspositie
* Voorbeelden van misbruik
- Aandachtspunten met betrekking tot het beperken van parallelhandel tussen EU-lidstaten
- Hoofdlijnen concentratiecontrole

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00