Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Online basiscursus zorgstelsel en regulering in de gezondheidszorg **
-

Online basiscursus zorgstelsel en regulering in de gezondheidszorg **

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

v.a. € 400,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Online basiscursus zorgstelsel en regulering in de gezondheidszorg In deze online cursus staat de werking van het zorgstelsel centraal. In Nederland kan iedereen met gezondheidsproblemen rekenen op kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. De hoge kwaliteit gaat echter ook gepaard met hoge kosten en is dan ook al vele jaren ‘hot topic’ in politiek Den Haag. Het zorgstelsel bestaat uit drie samenhangende markten: de zorgverleningsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverzekeringsmarkt. Binnen deze markten wordt onderscheid gemaakt tussen zorg geleverd ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw), de zorg geleverd ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de onverzekerde zorg.

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bevat regels met het oog op een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en de beheersing van de kostenontwikkeling van de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is op basis van de Wmg ingesteld als marktmeester. De NZa is belast met het marktoezicht en de marktontwikkeling op het terrein van de gezondheidszorg.

De docenten bespreken de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de hand van de hoofdrolspelers (de zorgaanbieders, de ziektekostenverzekeraars en de consumenten). Ook de rol van de NZa als ‘marktmeester’ komt aan de orde. Tot slot zal ook aandacht worden besteed aan de eisen die aan zorgaanbieders worden gesteld bij de toelating tot de markt en regelgeving die ziet op de governance van zorgaanbieders.

Doelgroep
Deze online cursus is ontwikkeld voor advocaten en andere juristen uit de zorgsector.

Cursusvorm
Deze online cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 4 uur. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Docenten
Joris Rijken is advocaat, niet-praktiserend arts en partner bij AKD. Hij is gespecialiseerd in de contractering en regulering van zorg en treedt vooral op voor zorgaanbieders. Joris treedt geregeld op als docent, onder meer bij de Grotius Specialisatieopleiding Gezondheidsrecht. Hij is lid van de Gezondheidsraad.

Ava Keijzer is advocaat bij AKD. Zij heeft zich gespecialiseerd in civiel recht en bestuursrecht. Hierbinnen richt Ava zich volledig op de zorgsector en de prestatie- en tariefregulering van de zorg. Zo heeft Ava als (senior) jurist ervaring opgedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit met zaken over de bekostiging van de medisch specialistische zorg. Naast haar werk voor AKD is Ava redactiemedewerker bij het tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie.

Wat leer je?
Na het volgen van dit cursusonderdeel kun je:
- omschrijven hoe de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg in elkaar zit;
- de wet- en regelgeving betreffende structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg benoemen;
- de meest actuele ontwikkelingen binnen deze wet- en regelgeving duiden.

Afronding
Deze cursus is erkend door de NOvA. Na afloop van deze cursus ontvang je:
- 4 PO-punten.
- een certificaat.

Onze online cursussen voldoen aan de eisen van de NOvA. Dit houdt in dat iedere cursus wordt afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende behaald moet worden.

Overige informatie
Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen. Wij werken met Canvas. Dit is een online leermanagement systeem dat OSR al enkele jaren toepast als online leerplatform. Hier kun je meer lezen over onze online cursussen en Canvas.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar de online cursus. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.
Programma Online basiscursus zorgstelsel en regulering in de gezondheidszorg
DatumBegintijdEindtijd
12-10-202010:0015:00
Programma
Introductie in de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

Enkele thema’s die besproken worden zijn:
- De werking van de zorgmarkten
- De financiering van zorg
- Toezicht
- Transparantieverplichtingen
- Overheidsbemoeienis bij het contracteerproces
- Goed bestuur en governance


De volgende wetten passeren de revue:
- Zorgverzekeringswet
- Wet langdurige zorg
- Wet marktordening gezondheidszorg
- Wet toelating zorginstellingen
- Wet toetreding zorgaanbieders
- Governancecode Zorg

Je ontvangt een introductie afgewisseld met casus en praktijkvoorbeelden.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00