Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Online cursus Letselschade bij zelfstandigen **
-

Online cursus Letselschade bij zelfstandigen **

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 2 J (PO)

v.a. € 375,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Tijdens deze online cursus gaan we in op letselschade bij zelfstandig ondernemers. Hierbij spelen namelijk andere aspecten dan bij letselschade van werknemers. Het kan lastig zijn het inkomensverlies van zelfstandigen te bepalen. Hoe moet de gederfde winst worden berekend? Daarvoor moet je kunnen beoordelen wat de winst zou zijn geweest zonder ongeval en dit vergelijken met de winst na het ongeval. Daarnaast is het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en winst- en verliesrekeningen van belang. Ook wordt bij letsel onderzocht hoeveel toekomst het bedrijf zou hebben gehad zonder letsel.

Niet kunnen werken betekent voor zelfstandigen vaak dat hun inkomen meteen (gedeeltelijk) stopt. Zelfstandigen met letsel kunnen zich niet ziek melden bij hun werkgever en krijgen geen loon doorbetaald. De omzet valt weg en de zelfstandige maakt geen winst meer, terwijl de kosten doorlopen. Veel zelfstandigen hebben geen oudedagsvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunnen daardoor snel in problemen komen. Het gevolg is inkomensschade. Daarnaast kan ook de continuïteit van het bedrijf snel in gevaar komen.
Omdat steeds meer mensen als zelfstandige aan de slag gaan, neemt het aantal zelfstandigenschades toe. Het belang van het kunnen berekenen van inkomensschade wordt hierdoor steeds groter.

Op dit moment zijn bovendien de gevolgen van letsel in combinatie met de effecten van de coronacrisis relevant. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die grote evenementen organiseert en deze nu niet kan organiseren als gevolg van de coronacrisis. Als deze zelfstandige nu een ongeval overkomt, is het de vraag welke inkomensachteruitgang te wijten is aan het letsel en welk deel aan de crisis.

Doelgroep
De online cursus is interessant voor letselschadeadvocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Cursusvorm
Deze cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 3 uur. De docenten delen kennis en behandelen casuïstiek. Via ons digitale systeem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.
Daarnaast maken de docenten gebruik van zogenaamde online break-out rooms om cursisten opdrachten in groepsverband te laten bespreken. Daarna worden de opdrachten plenair besproken.
De cursus wordt afgesloten met een korte toets, zodat PE-punten kunnen worden toegekend.

Docenten
De heer drs. Jochem van Rossum FFP is rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick.

De heer bc. Hans Tiemersma LRGD QC is senior rekenkundig expert personenschade bij Sedgwick en gerechtelijk deskundige. Hij heeft veel ervaring als docent letselschade berekenen.

Wat leer je?
Na afloop van de cursus kun je:
• de kenmerken van de definitie van een zelfstandige noemen en kort toelichten
• in een voorbeeld de economische en financiële positie van een zelfstandige beschrijven
• toelichten hoe op basis van de omzet het (netto) inkomen wordt berekend
• in een eenvoudig voorbeeld de schade van een zelfstandige berekenen
• op hoofdlijnen de invloed van de coronacrisis op de letselschadeberekening van zelfstandigen beschrijven

Benodigde voorkennis en ervaring
Enige jaren ervaring met letselschade en enkele zelfstandigenschades afgewikkeld.

Na afronding ontvang je
Bewijs van deelname.

Punten
Voor deze bijeenkomst kent NIVRE 2 PE punten toe.


Programma
DatumBegintijdEindtijd
16-02-202114:0016:15
05-03-202110:0011:00
Programma
• Kenmerken zelfstandig ondernemerschap
• Rechtsvormen
• Fiscale aspecten en gevolgen verschillende rechtsvormen
• Hoe komt het inkomen van een zelfstandige tot stand?
• Verschillen bepaling inkomensschade zelfstandige en werknemer
• Jaarcijfers lezen en interpreteren
• Beoordelen winst- en verliesrekening
• Beoordelen balans
• Beoordelen markt / branche zelfstandige
• Schadeberekening en schadebeperking
• Invloed coronacrisis op letselschadeberekening zelfstandigen
• Integrale casus
• Vragen uit de dagelijkse praktijk, eigen casuïstiek

Werkwijze
Theorie over zelfstandigen en letselschadeberekening
Interactieve bijeenkomst aan de hand van casuïstiek

Materiaal
Eigen casuïstiek

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00