Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Online cursus Openbaarheid van bestuur *
-

Online cursus Openbaarheid van bestuur *

Tijden

Niveau

Basisniveau

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Online cursus Wob en wetsvoorstel Woo

De Wet openbaarheid van bestuur is aan te merken als een hot item. Met enerzijds de roep om transparantie en anderzijds voorkoming van misbruik van de informatieplicht van de overheid. Tijdens de online cursus Wob en wetsvoorstel Woo komt het stelsel en reikwijdte van de wet aan bod. Denk daarbij aan beslistermijnen en procedures, maar ook aan de absolute en relatieve weigeringsgronden die van toepassing zijn. Daarnaast komen tijdens de online bijeenkomst vragen aan bod die spelen zoals: welke bestuursorganen vallen onder de Wob en wie kan een verzoek voor informatie indienen?

Het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid (Woo), dat de opvolger van de WOB zou moeten zijn, legt nu een verregaande plicht op bestuursorganen om informatie te verstrekken. Maar niet alleen overheden, ook semioverheden moeten transparanter worden. Ook voor het bedrijfsleven zal de Woo gevolgen hebben. Concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens zullen geen absolute weigeringsgrond meer opleveren: een bestuursorgaan kan besluiten dat het belang van openbaarmaking zwaarder moet wegen dan het belang van het bedrijf.

Het is de vraag of de Eerste Kamer, gezien alle bezwaren die er zijn, het wetsvoorstel zal aannemen. Maar gezien het belang van de wijzigingen die de Woo voor de praktijk met zich zal brengen, is het zaak om deze ontwikkelingen goed te volgen.

Doelgroep
Deze online cursus is ontwikkeld voor advocaten, bedrijfsjuristen, rechtsbijstandsverleners en beleidsmedewerkers bij gemeenten, provincies en andere bestuursorganen die zich bezighouden met de Wob.

Cursusvorm
Deze online cursus bestaat uit een online bijeenkomst van 4 uur. Via Canvas, ons digitale leermanagementsysteem is er de mogelijkheid om vragen te stellen en kwesties voor te leggen.

Voorafgaand aan de cursus wordt u gevraagd om een opdracht te maken (tijdsbesteding: ca. 1 uur). Deze opdracht levert u in via Canvas.

Docenten
Leon Mensink
Tim Sterkenburg

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus kun je:
- beschrijven wat de theoretische achtergronden van de Wob en Woo zijn;
- benoemen wie om informatie kan verzoeken;
- uitleggen wat de absolute en relatieve weigeringsgronden zijn.

Na afronding ontvang je:
- 5 PO-punten (NOvA) en 5 PWO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus;
- een certificaat.

Onze online cursussen voldoen aan de eisen van de NOvA. Dit houdt in dat iedere cursus wordt afgesloten met een toets, waarvoor een voldoende behaald moet worden.

Overige informatie
Om deel te nemen aan deze online cursus heb je een tablet, laptop of desktop nodig. Het is mogelijk om beeld en geluid met elkaar te delen; daarvoor moet je beschikken over een microfoon en webcam. Beschik je daar niet over, dan kun je meekijken en luisteren en via de chatfunctionaliteit vragen stellen om zo toch actief te kunnen deelnemen. Wij werken met Canvas. Dit is een online leermanagement systeem dat OSR al enkele jaren toepast als online leerplatform.

Na inschrijving ontvang je van ons een uitnodiging met daarin een link naar de online cursus. Ook krijg je van ons instructies voor het inloggen en testen van de verbinding voorafgaand aan de bijeenkomst.
Programma
DatumBegintijdEindtijd
16-06-202013:0017:00
Inhoud
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob):
- Stelsel en reikwijdte van de wet
- Een nieuwe Wob: actieve openbaarmaking en goede toegankelijkheid
- Welke bestuursorganen vallen onder de Wob?
- Wie kan om informatie verzoeken?
- Beslistermijnen en procedure
- Absolute en relatieve weigeringsgronden

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00