Uw kennis over de WAB bijspijkeren in uw eigen tijd en waar u maar wil!

Online module: Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) ** a

< Terug naar resultaten

Uw kennis over de WAB bijspijkeren in uw eigen tijd en waar u maar wil!

Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, Bewindvoerder, HBO-Jurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Secretaris bezwarencommissie
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 225,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze e-cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Deze nieuwe wet zorgt voor tal van wijzigingen waar u als bestuursrechtjurist vanzelfsprekend van op de hoogte moet zijn.

Aan de hand van deze online module neemt u zelf de theorie door die wordt ondersteund door interactieve praktijkopdrachten. Na afloop wordt uw opgedane kennis getoetst door middel van een multiple choice kennistoets. De online module is vanaf 1 februari a.s. beschikbaar en is uitstekend geschikt voor advocaten en overige academisch geschoolde bestuursrechtjuristen die zich veelvuldig met het bestuurs(proces)recht bezighouden.

Voor meer en aanvullende informatie kijk onder 'overige informatie'.

Leerdoelen

Overige informatie

a) Hoe werkt de online module?

Deze cursus wordt u aangeboden als online module. Dit betekent dat u in uw eigen tempo het lesmateriaal (samengesteld en ontwikkeld door mr. dr. prof. B.J. van Ettekoven) bestudeert via uw computer of laptop. Nadat u de module hebt doorlopen krijgt u een multiple choice toets. De module legt u ad random net zo lang een toets van 18 multiple choice vragen voor, totdat u 60% van deze toets correct hebt beantwoord. De module geeft automatisch aan wanneer u geslaagd bent. U hebt 30 dagen de tijd om module en de afsluitende toets af te ronden.

b) Wanneer kunt u aan de slag?

Na inschrijving ontvangt u van ons een email ter bevestiging. Voorts ontvangt u van onze e-Campus (de digitale leeromgeving van OSR Juridische Opleidingen) een tweede email met daarin uw persoonlijke inloggegevens en een korte instructie hoe u dient in te loggen. De online module helpt u daarna automatisch op weg.

c) Wanneer hebt u de online module succesvol afgerond?

Ter afronding van de module dient u een mulitple choice kennistoets te maken. U kunt deze toets net zo vaak maken totdat u 60% van de gestelde vragen correct hebt beantwoord. De module geeft automatisch aan wanneer dat het geval is. U dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat u maximaal 30 dagen vanaf het moment van ontvangst van de inloggegevens (zie b) de tijd hebt om de module af te ronden en het examen te maken. Indien u geslaagd bent ontvangt u daarna van ons het certificaat met daarop het aantal behaalde PO-punten (3 PO J).

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met OSR Juridische Opleidingen (030 - 2312 53 14).

Programma

Programma

In deze online module komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Essentie Wab
- Huidige stand van zaken Wab
- Opzet van de Wab
- Overige wijzigingen
- Herverkaveling
- Concentratie
- Bestuursprocesrecht buiten Awb
- Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen:
1) Wijziging 6:18/6:19 Awb
2) Verruimming 6:22 Awb
3) Antwoordkaartmethode
4) Rechtseenheid
5) Relativiteitsvereiste
6) Proceseconomie in hoger beroep en verzet
7) Incidenteel hoger beroep
8) Judiciële lus
9) Finaliteit


Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.