Ontbinding en opzegging van contracten: waar moet u op letten en wat kunt u doen?

Ontbinding en opzegging van contracten **

8,4 Cursisten beoordeling
Data:
12 juni 2017 (toon tijden)
Ook gegeven op:
Locatie:
Utrecht
Docent:
Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Jurist overig
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Een contract o.g.v. een tekortkoming ontbinden is ingewikkelde materie: zowel vanwege de vereisten als de gevolgen ervan. Is bijv. een ingebrekestelling vereist? En hoe verhouden ongedaanmakingsverbintenissen zich tot een eventueel recht op schadevergoeding? Nog gecompliceerder wordt het wanneer er zich alternatieven aandienen, zoals opzegging en ontbinding o.g.v. een onvoorziene omstandigheid.

Aan de hand van de rechtspraak bespreekt de docent op interactieve wijze deze onderwerpen.

Type
Cursus

Leerresultaten
Na afloop van de cursus kun je benoemen welke complicaties zich kunnen voordoen bij de ontbinding en opzegging van contracten en weet je hoe er in de rechtspraak over gedacht wordt.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PO-punten op.

Programma

Programma

Inhoud
Ontbinding en opzegging van een contract zijn geijkte manieren om een contract eenzijdig te beëindigen, maar geven in de praktijk vaak aanleiding tot vele vragen, zoals:

Ontbinding wegens een tekortkoming (art. 6:265 BW):
- Wanneer doet de tekortkoming waarop deze ontbinding stoelt, zich voor?
- Wanneer is een ingebrekestelling vereist?
- Ontbinding heeft ‘geen terugwerkende kracht’ (art. 6:269 BW), maar wel effecten op het verleden? Hoe zit dat precies? Maakt het v.w.b. deze effecten verschil of de ontbonden overeenkomst een zgn. ‘duurovereenkomst’ is?
- Hoe pakt een gedeeltelijke ontbinding (art. 6:270 BW) uit?
- In hoeverre is deze ontbinding te combineren met een aanspraak op schadevergoeding?

Ontbinding wegens een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW):
- Wanneer kan een contract door de rechter worden ontbonden of desverlangd gewijzigd - wegens een onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW)?
- Hoe verhoudt deze ontbinding zich tot die wegens een tekortkoming?

Opzegging van contracten:
- Hoe verschillen de effecten van een opzegging van een contract van die van ontbinding?
- Is voor opzegging van contracten voor onbepaalde tijd in de regel voldoende dat de opzeggende partij een redelijke opzegtermijn in acht neemt?
- Waarom is tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde tijd soms mogelijk?

Deze vragen beantwoordt de docent aan de hand van de uitgebreide jurisprudentie die in overzichtelijke subthema’s is gerangschikt.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Docenten

Docenten

Gerard de Vries
Universitair hoofddocent bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.