Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Optimaal regelen van zorgschades in personenschadezaken
-

Optimaal regelen van zorgschades in personenschadezaken

Tijden

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Optimaal regelen van zorgschades in personenschadezaken Tijdens de cursus gaan de docenten in op hoe een zorgschade – de kosten voor verzorging, verpleging, begeleiding en toezicht voor benadeelde van een ongeval – in de praktijk zo optimaal mogelijk geregeld kan worden. Je krijgt inzicht in de afhandeling van een zorgschadedossier, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de verschillende belangen die hierin spelen.

Sinds de introductie van de Handreiking Zorgschade in 2017 wordt het begrip zorgschade op verschillende manieren uitgelegd in de personenschadebranche. Er bestaan vooroordelen over zorgschade en de inzet van een eventuele zorgschadedeskundige. De essentie van wat nu eigenlijk zorgschade is wordt soms uit het oog wordt verloren. Dit heeft invloed op de behandeling van een personenschadezaak. Meer inzicht in wat zorgschade is en wie met zorgschade te maken hebben, lijkt onontbeerlijk. Doordat men er weinig vanaf weet, kan het zijn dat partijen de benadeelde misschien wel tekort doen.

De zorg waarin het publieke zorgaanbod voorziet blijkt in de praktijk niet constant, omdat de zorgvoorzieningen afnemen. De toegang tot de zorgvoorzieningen wordt beperkt en door decentralisatie zijn ook regionale verschillen in het publieke zorgaanbod ontstaan. De benadeelde met zorgbehoefte wordt geconfronteerd met deze problemen. Oplossingen hiervoor liggen vooral in betere informatie over het zorgaanbod en in begeleiding in het bereiken en optimaal benutten van dat aanbod.

Om zorgschade te vergoeden, kunnen meerdere wegen bewandeld worden: het publiek zorgstelsel en het civiele aansprakelijkheidsrecht. Veelal is een combinatie van beiden uiteindelijk de meest geëigende route, mits optimaal op elkaar afgestemd. Tijdens de cursus gaan we in op deze onderwerpen.

Doelgroep
De cursus is interessant voor letselschade advocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Cursusvorm
De cursus bestaat uit een bijeenkomst van een dag waarin je samen met docenten Gieneke Tigelaar en Joost Veenendaal aan de slag gaat. Het is een interactieve bijeenkomst met kennisoverdracht, casusbespreking en discussie. De docenten geven het kader van zorgschade en gedurende de dag komt de (eigen) praktijk casuïstiek aan de orde.

Docenten
Docent Gieneke Tigelaar is ergotherapeut bij Trivium. Haar drijfveer is om mensen weer zo snel mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en zorgen dat zij de dingen kunnen doen die ze graag willen, is haar drijfveer als ergotherapeut/adviseur. Gieneke wil graag kennis uitdragen. In dat verlengde is zij medeverantwoordelijk voor de Trivium Academy.

Docent Joost Veenendaal is arbeidsdeskundige/zorgschadedeskundige in de letselschadebranche bij Heling & Partners. Hij heeft zich in toenemende mate toegelegd op de Herstelgerichte Dienstverlening en Zorgschade dossiers. Joost beleeft er plezier aan om zijn kennis en ervaring op dit vlak op peil te houden en te delen met collega’s, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden binnen de branche.

Wat leer je?
Na afloop van de cursus, kun je:

- De wettelijke regelingen en voorzieningen die bij de zorgbehoefte spelen uitleggen (de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet komen aan de orde).
- De praktische vragen en problemen die spelen in personenschadezaken bij zorgschade benoemen en uitleggen. Wanneer is er toegang tot de verschillende zorgregelingen? Hoe verloopt het traject van aanvraag tot realisatie van zorg? Welke regelingen zijn er waarmee aanspraak kan worden gemaakt op aanvullende zorg?
- Uitleggen welke informatie je nodig hebt om de zorgbehoefte te bepalen in een personenschadezaak.
- Beoordelen of de inzet van een zorgschadedeskundige noodzakelijk is met de vereiste vraagstelling.
- Beoordelen of je gebruik maakt van mogelijkheden die het publieke zorgstelsel te bieden heeft of onder welke omstandigheden je dit wellicht niet doet
- De zorgschadeproblematiek toepassen in zorgschade casuïstiek.

Benodigde voorkennis en ervaring
Je hebt ervaring met het behandelen van personenschadezaken (bij voorkeur middelzware en zware zaken).

Na afronding ontvang je
Bewijs van deelname.

Overige informatie
Ter voorbereiding op de bijeenkomst ontvang je voorafgaande aan de cursus een intakeformulier en een voorbereidingsopdracht. Ook ontvang je een digitale reader.
Programma Optimaal regelen van zorgschades in personenschadezaken
DatumBegintijdEindtijd
07-01-202009:3016:00
Inhoud en werkwijze
Tijdens deze verdiepende en interactieve cursus ga je met de docenten en de andere deelnemers het onderwerp zorgschade verkennen. Daarna kun je dit optimaal toepassen in je (eigen) praktijkzaken.

Materiaal
Je ontvangt vooraf aan de bijeenkomst een reader.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00