Unieke tweedaagse training!

Optreden ter zitting bij de kantonrechter *

10,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Unieke tweedaagse training!

Doelgroepen:
Advocaat, Bedrijfsjurist
Ook interessant voor:
Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 6 NJ + 4 J (PO)
Prijs: € 1.215,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze training met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
10
10
10
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Je bent praktijkjurist en vertegenwoordigt je cliënt of je organisatie voor de kantonrechter. Je hebt daarin weinig ervaring, maar je bent ambitieus genoeg om het meteen 'op z'n best' te willen doen. Enige coaching kun je daarbij wel gebruiken, en je hebt vragen als: ’Wat kan ik verwachten?’, ‘Hoe ga ik om met een lastige rechter of tegenpartij?’ en ‘Hoe bouw ik een goed betoog op en hoe breng ik dit overtuigend?’ Deze training geeft u de begeleiding die je nodig hebt

Type
Cursus
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na het volgen van deze training kennen de deelnemers de procedures en omgangsvormen in de rechtszaal. Zij kennen hun persoonlijke stijl en weten hoe ze hun verhaal duidelijk en overtuigend kunnen brengen. Kortom: zij weten waaraan een goede presentatie in de rechtszaal moet voldoen zoals het professioneel innemen en overdragen van standpunten, het helder opbouwen en presenteren van een pleidooi, het ingaan op mogelijke incidenten en onverwachte situaties ter zitting.

Overig
10 PO/PWO


Programma

Programma

Inhoud
• Communicatie met de rechter of het rechterlijk college; ingaan op incidenten, omgaan met tendentieuze of moeilijke vragen, bereiken van een onwillig gehoor;
• Communicatie met andere op de zitting aanwezige partijen: cliënt, tegenpartij, e.d.;
• Presentatieaspecten zoals houding, stemgebruik, ademhaling, oogcontact, gebarentaal;
• Praten los van het papier, improviseren;
• Verkrijgen van inzicht in een goede opbouw van het 'verhaal';
• Hanteren van plankenkoorts;
• Aangrijpen van momenten om geschillen op te lossen;
• Bewust worden en ontwikkelen van eigen stijl en mogelijkheden;
• Omgaan met procesproblemen, bij voorbeeld het op het laatste moment inbrengen van stukken door een procespartij of het reageren op het niet verschijnen van de tegenpartij.

Hoog realiteitsgehalte
De training is, omwille van het leerrendement, intensief opgezet:
• De training bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen van elk 2 dagdelen);
• Twee ervaren trainers begeleiden de groep gedurende de gehele training. De trainers op dag 1 zijn beiden praktiserend advocaat/ mediator, op dag 2 wordt 1 van hen vervangen door een trainer-rechter die de rol zal vervullen van inhoudelijk deskundige en ‘lastige rechter’;
• De groep bestaat uit maximaal 12 deelnemers;
• Wij vragen de deelnemers om een voorbeeldzaak uit de eigen praktijk in te brengen, waarbij onze voorkeur uitgaat naar zaken die nog bepleit c.q. gepresenteerd gaan worden.

In hun methodiek gaan de trainers uit van het simuleren van allround zittingssituaties, waarbij de deelnemers in pleitopdrachten de gelegenheid krijgen om in verschillende rollen ervaring op te doen. Van de oefeningen maken zij eventueel video- of DVD-opnamen ter ondersteuning van de nabesprekingen.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.