Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel
-

Maak kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer

OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel

v.a. € 7.149,- (excl. btw)

Theatertickets

Cursus geboekt? Dan maak je kans op 2 tickets voor de theatertour van Gerlof Meijer. Kijk hier voor info en deelname

  • Ontwikkelen competenties
  • Direct toepasbaar in je eigen praktijk
  • Ontwikkeld samen met de beroepsgroep
  • Ingebed in de eigen personenschadepraktijk
  • Samen leren met professionals uit andere disciplines
Informatie OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel Combineer kennis en praktijk met de leergang Personenschade Middelzwaar Letsel
Als professional in de personenschadepraktijk moet je altijd een redelijke, reële en optimale schaderegeling voor ogen hebben. Hoe zorg je ervoor dat je dit doel bereikt? Samen met verschillende partijen uit het werkveld van letselschade hebben we voor de leergang een beroepscompetentieprofiel opgesteld. Hierin is weergegeven welke resultaten je als professional personenschade moet behalen om bovenstaand doel te bereiken. Je moet in ieder geval beschikken over de juiste kennis, de juiste vaardigheden en de juiste houding.

Met deze leergang ontwikkel je je verder in belangrijke kerncompetenties: scenario-denken, communiceren, analyseren, oordeel vormen en doortastendheid. Je wordt daarbij geholpen door je mede cursisten, de basisdocent, inhoudsdeskundigen, trainers en je mentor. Je mentor is een (senior) collega uit je organisatie, die de koppeling kan maken tussen het geleerde en je eigen praktijk. Je mentor kijkt met je mee en geeft feedback op je handelen.

Het gehele schaderegelingsproces komt in deze opleiding aan de orde. Na het volgen van de leergang ben je dan ook in staat om een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal te regelen.

Download hier het hele programma van de leergang.

Cursusvorm
Deze leergang bestaat uit dertien bijeenkomsten, (online) zelfstudie, huiswerk- en praktijkopdrachten, een coaching on the job en toetsing (kennistoets en assessment).

Docenten
Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in op het gebied van personenschade. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Het beroepsprofiel dat we voor deze leergang hebben opgesteld, kent vier resultaatgebieden. Ieder resultaatsgebied omschrijft verschillende beroepssituaties waarmee je als professional personenschade te maken krijgt. In de leergang werken we aan deze beroepssituaties. Dit zijn de resultaatgebieden:

- Dossier- en agendabeheer
- Informatiebeheer
- Beoordeling
- Regeling

Na afloop van deze leergang:

- heb je inzicht in de resultaten die je moet behalen om een zaak optimaal af te ronden;
- weet je hoe je deze resultaten kunt behalen;
- kun je deze kennis en vaardigheden toepassen in je eigen praktijk;
- kun je een personenschadezaak efficiënt, effectief en optimaal regelen.

Na afronding ontvang je:
- een diploma, bij een voldoende resultaat op het kennisexamen en het assessment.

Toelatingseisen
Je hebt hbo-denkniveau en de opleiding Licht Letsel van NIBE-SVV succesvol afgesloten. Je hebt kennis op dat niveau en minimaal één jaar werkervaring in het behandelen van dossiers middelzwaar letsel. Het is belangrijk dat je eigen dossiers in behandeling hebt.

Adviesraad Leergangen Letselschade
De Leergang Personenschade middelzwaar letsel is opgezet en wordt geactualiseerd in nauw overleg met de Adviesraad Leergangen Letselschade. In deze Raad hebben vertegenwoordigers van alle belangrijke marktpartijen zitting, zoals het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE), vertegenwoordigers van aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars, De Letselschade Raad en de LSA (als toehoorder). Hiermee is deze leergang van OSR toonaangevend in de branche Personenschade. De Leergang Personenschade middelzwaar letsel staat opgenomen in de opleidingseisen van het NIVRE voor expert Personenschade, in de vereisten voor inschrijving in het Register Letselschade van De Letselschaderaad en behoort tot het opleidingshuis voor personenschade van het PIV. Daarmee staat deze opleiding en de bijbehorende toetsing voor kwaliteit van dienstverlening in de branche personenschade. Het diploma van de Leergang Personenschade Middelzwaar letsel is een bewijs van bekwaamheid.

Kosten
De kosten die zijn verbonden aan het volgen van deze de leergang bedragen € 7.149,00. Deze prijs is exclusief de kosten voor toetsing. Voor de kennistoets wordt een bedrag van € 300,00 in rekening gebracht en voor het assessment een bedrag van € 700,00 (prijzen toetsen onder voorbehoud).
Twaalf interactieve bijeenkomsten met les van de basisdocent, vakdocenten en vaardigeheidstrainers, een mentortraining, tussentijdse coaching op lokatie van de deelnemer, een digitale leeromgeving met diverse opdrachten en feedback van de docenten. Zie verder de uitgebreide brochure die is bijgevoegd op deze website.
Programma OSR-Mzl: Personenschade Leergang Middelzwaar Letsel Inhoud
De leergang bestaat uit vier meerdaagse modules, die in totaal twaalf cursusdagen beslaan. Elke module geeft aandacht aan de resultaatsgebieden, inclusief de bijbehorende resultaten en competenties op het gebied van kennis, kunde en attitude.

Mentorenbijeenkomst:
De leergang start met een mentorenbijeenkomst, waarin je mentor op de hoogte wordt gebracht van de inhoud en opzet van de leergang. Jij ontvangt ook informatie over de leergang. Hoe zit de leergang in elkaar, wat staat je te wachten en welke verwachtingen mag je hebben. Vervolgens stel je samen met je mentor vast aan welke competenties je gedurende de leergang in het bijzonder wilt gaan werken.

Zelfstudie, opdrachten, toetsing:
Tijdens de leergang vergaar je kennis door per module een reader te bestuderen en voorbereidende huiswerkopdrachten te maken. Begripsvorming ontstaat door toepassing van opgedane kennis op casusposities. Praktijkopdrachten, simulaties en trainingen zorgen er in alle opzichten voor dat je klaar bent voor de praktijk. Je reflecteert op resultaten met je mentor, docenten, trainers en basisdocent. Aan het einde van de leergang worden je resultaten getoetst. Dit is een onafhankelijke toetsing. De Examencommissie van de Leergang stelt de toetsen vast, beoordeelt de toetsen en neemt de assessments af. De Exmencommissie bestaat uit leden de zijn voorgedragen door de Adviesraad en zij zijn werkzaam in de branche vanuit de diverse disciplines, zoals WA-verzekeraars, belangenbehartiging en expertisepartijen. Een onafhankelijke toetsing, een waardevol diploma voor uw praktijk.

Programma op hoofdlijnen
Intake en 0-meting

Module 1: Dossier- en agendabeheer ( twee dagen):
- Scenario denken, communiceren (luisteren, mondelinge/schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid), doortastend handelen.
- Start van een zaak, visie en regie op dossier, training

Coaching on the job. Voeren telefoongesprek in eigen zaak

Module 2: Informatiebeheer (drie dagen)
- Analyseren, doortastend handelen
- Causaal verband, medische aspecten en arbeidsdeskundige aspecten

Module 3: Beoordeling (drie dagen)
- Oordeel vormen (op inhoud en strategie), communiceren (mondelinge uitdrukkingsvaardigheid), doortastend handelen
- Regres, werkgeversaansprakelijkheid, training

Tussentijdse evaluatie en mogelijkheid tweede coaching (optioneel)

Module 4: Regeling (vier dagen)
- Communiceren (luisteren, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, sociaal sensitief handelen), doortastend handelen
- Concrete vertaling schadeposten naar geld, zoals verlies arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, zelfwerkzaamheid, smartengeld, buitengerechtelijke kosten en affectieschade, alternatieve geschilbeslechting, training

Kennisexamen (twee uur)
Assessment (één uur)
Diploma-uitreiking

Werkwijze
Aan het begin van de leergang sta je stil bij de vraag aan welke competenties je in het bijzonder wilt gaan werken. Vervolgens bekijk je op verschillende momenten of je op die competenties een ontwikkeling doormaakt. Om dat proces te vergemakkelijken is in de leergang gekozen voor de ervaringsleer. Je leerproces ziet er dan ook als volgt uit: je probeert uit in de praktijk, je kijkt goed naar de resultaten, analyseert hoe die resultaten tot stand zijn gekomen en beslist over hoe je het de volgende keer beter kunt doen. Je wordt daarin geholpen door een mentor uit je eigen organisatie, de basisdocent, de docenten, de trainers en je medecursisten. Door de reflectiemomenten ben je in staat je eigen ontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen.

Examen en assessment
De leergang wordt afgesloten met een kennisexamen en een assessment. Het kennisexamen is schriftelijk. De assessment bestaat uit het voeren van een regelingsgesprek. Je hebt een herkansingsmogelijkheid. Je ontvangt een diploma bij een voldoende resultaat op het kennisexamen en het assessment.

Materiaal
Bij elke bijeenkomst ontvang je digitaal het cursusmateriaal via de digitale leeromgeving.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus personenschade*
8,0
NOvA 16 J + 2 NJ (PO)
€ 1875,-
14-11-2019
Training helder schrijven voor juristen
8,5
NOvA 12 NJ (PO)
€ 1500,-
12-11-2019
Training helder schrijven voor juristen
8,5
NOvA 12 NJ (PO)
€ 1500,-
14-05-2020
Training Helder schrijven voor juristen
8,5
NOvA 12 NJ (PO)
€ 1500,-
02-11-2020
Basiscursus personenschade en sociale zekerheid
€ 375,-
04-02-2020