Inzicht in de complexe afwikkeling van overlijdensschades

Personenschade Leergang Zwaar Letsel: Module Overlijdensschade

< Terug naar resultaten

Inzicht in de complexe afwikkeling van overlijdensschades

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, Jurist overig, Rechtsbijstandjurist, Schadebehandelaar
Prijs: € 1.495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Omschrijving

De module Overlijdensschade (1,5 dag) maakt samen met de modules Regie en Strategie, Toekomstschade, Schade bij Zelfstandigen en Beroepsziekten deel uit van de Personenschade Leergang Zwaar Letsel. Deze leergang is competentiegericht. Dat betekent dat uit wordt gegaan van een aantal kerncompetenties die u in uw werk dient te beheersen om uw vak succesvol te kunnen uitoefenen. Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten worden binnen de leergangen geïntegreerd. Een afwisselende en enerverende wijze van leren en ontwikkeling.

De afwikkeling van overlijdensschade is complex. Het vereist diepgaande kennis en ervaring over dit onderwerp. Daarnaast spelen emotionele factoren meer dan bij iedere andere vorm van schending van de lichamelijke integriteit een duidelijk rol. Overlijdensschade is een intensieve module waarbij het lesprogramma zich dan ook niet alleen op de inhoud van het vak richt, maar ook op de specifieke competenties die een behandelaar van overlijdensschade nodig heeft om een overlijdensschadezaak optimaal af te ronden.

Tijdens de leergang wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van competenties, zoals scenario denken, analyseren, oordeelsvorming, sensitiviteit/inlevingsvermogen, doortastendheid en zelfvertrouwen. Na het volgen van deze module bent u in staat om adequaat te handelen bij het verzamelen en beoordelen van alle relevante gegevens en stukken die nodig zijn voor de afwikkeling van door nabestaanden geleden en nog te lijden onderhoudsschade. U leert daarbij omgaan met de emoties van de nabestaanden, die verdriet hebben om het gemis van de overledene en geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van het overlijden.

Bent u recent gestart met het behandelen van overlijdensschades en/of hebt u nog weinig ervaring, dan kunt u met deze cursus een basis leggen en ervaring opdoen. Behandelt u met enige regelmaat overlijdensschades, dan deze cursus een opfrisser.

Leerdoelen

U leert:
-het verantwoord behandelen van overlijdensschade aan de hand van behandelplannen
-de relevante regelgeving en jurisprudentie over overlijdensschade
-de juiste gegevens en informatie te verzamelen en ordenen om een overlijdensschade te kunnen bepalen
-het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de berekening van de vergoeding voor gederfd levensonderhoud
-sturing te geven aan een overlijdensschadezaak
-het in kaart brengen van de wijze waarop en de mate waarin gewijzigde uitgangspunten van invloed zijn op het rekenkundig eindresultaat, waardoor tevens inzicht in de onderhandelingsmarges wordt verkregen
-berekeningen deskundig te lezen, te begrijpen en kritisch te beoordelen
-een (eenvoudige) schadeberekening te maken
-de relatie met alle betrokken partijen harmonieus te houden, ondanks het feit dat de schadeafwikkeling veel tijd vergt, emotioneel beladen is en de perceptie van belangen verschilt.

Overige informatie

De module is door NIBE-SVV en OSR Juridische Opleidingen ontwikkeld, in nauwe samenwerking met PIV en vertegenwoordigers van de beroepsgroep.

Programma

Programma

Dag 1: Zaaksregie en dossierbeheer

Aanpak overlijdensschade, behandelplan
Verzamelen van noodzakelijke gegevens en stukken
Lezen en ordenen van verzamelde gegevens
Aansturen overlijdensschadezaak
Communicatie nabestaanden
Lezen en beoordelen van berekeningen
Systematiek rekenen

Centrale competenties: scenariodenken en analyse

Dag 2 (halve dag): Beoordelen en regelen

Effecten van de bij de schadeberekening te hanteren uitgangspunten
Gevolgen van het aanbrengen van wijzigingen in de bij de schadeberekening te hanteren uitgangspunten
Onderhandelingsmarges

Centrale competenties: analyseren en oordeelsvorming

Algemeen geldende competenties: doortastendheid, zelfvertrouwen, sensitiviteit/inlevingsvermogen

Voorafgaand aan de eerste en tweede lesdag dient u een huiswerkopdracht te maken. Deze zal uitgebreid worden besproken tijdens de lesdagen. In de huiswerkopdrachten en tijdens de lesdagen zal voornamelijk de systematiek van rekenen in overlijdensschadezaken centraal staan. U gaat daadwerkelijk (oefenen met) rekenen. De docenten gebruiken hiertoe cases uit de praktijk.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joy Vlasblom.