Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht *
-

Piketcursus Psychiatrisch Patiëntenrecht *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 20

v.a. € 2.250,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
  • Toegang tot het Bopz-piket
  • Deze cursus is een vereiste van de RvR voor deelname aan het Bopz-piket.
20
Informatie Praktijkgerichte kennis voor juridische bijstand aan psychiatrische patiënten
Advocaten, die bereid zijn rechtsbijstand in het kader van de WVGGZ en WZD te verlenen en willen starten bij het psychiatrische patiëntenpiket moeten op de hoogte zijn van thema’s en ontwikkelingen in het psychiatrische patiëntenrecht.

Het deelnemen aan het psychiatrische patiëntenpiket geeft zo zijn eigen uitdagingen binnen het juridisch werkveld. Voor psychiatrische patiënten, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening die te maken krijgen met verplichte zorg is het van groot belang dat zij deskundige begeleiding krijgen van hun rechtspositie. Daarbij is het uitgangspunt dat de toegewezen advocaat de rechten van de cliënt bespreekt en verdedigt ter zitting.

Deze vierdaagse specialisatiecursus bereidt je voor op de complexe en soms weerbarstige praktijk. Vanzelfsprekend komen het juridisch kader en de nieuwe wet- en regelgeving rondom de WVGGZ en WZD aan bod. Op dag 1 wordt uitgebreid in gegaan op de systematiek van de WVGGZ, de zorgmaatregel en de crisismaatregel. Op dag 2 wordt de WZD behandeld en wordt de samenhang tussen de nieuwe wetten toegelicht. Ook wordt de veranderde rechtspositie van de psychiatrische patiënt belicht. Op dag 3 staan de achtergronden zoals ziektebeelden, medicijnen en de rol van de psychiater op het programma. Dag 4 staat in het kader van de omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden.

De Raad voor Rechtsbijstand stelt daarom niet alleen deskundigheidseisen op, maar toetst deze ook. OSR juridische opleidingen biedt als enige de specialisatieopleiding waarmee je voldoet aan een van de eisen voor toegang tot het psychiatrische patiëntenpiket. Daadwerkelijke toelating tot dit piket is hiermee niet gegarandeerd; dit is mede afhankelijk van een open plaats. Nadere informatie over toelatingsvoorwaarden tot het piket en de situatie in jouw arrondissement kun je inwinnen bij de Raad voor de Rechtsbijstand te Utrecht.

Cursusvorm
Deze specialisatieopleiding bestaat uit vier bijeenkomsten van elk een dag.

Wat leer je?
Na het volgen van deze basiscursus:
- kun je de systematiek en criteria van de Wvggz en Wzd benoemen
- kun je de procedures tot toepassing van onvrijwilige zorg toepassen
- kun je de taken en rol van de advocaat in de procedures duiden
- kun je beargumenteren op welke momenten rechtsbijstand van belang is
- kun je de belangen van de cliënt ter zitting behartigen
- kun je benoemen welke manieren van communiceren het beste bij jezelf, de cliënt en de situatie passen
- kun je de communicatie met cliënt in goede banen leiden
- kun je de Wvggz en Wzd in de praktijk toepassen

Na afronding ontvang je:
- 20 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.
- een certificaat.

Wat cursisten zeggen over deze cursus
''De opleiding heb ik als uitstekend ervaren; veel geleerd en een goede basis verkregen voor mijn verdere werkzaamheden.''
Programma Programma
Dag 1 (ochtend) Introductie Wet verplichte GGZ:
- Systematiek en indeling van de wet
- Criteria, zoals stoornis, ernstig nadeel, verzet, ultimum remedium en proportionaliteit
- Zorg- en crisismachtiging
- Tijdelijke verplichte zorg
- Rollen van de ketenpartners o.a. gemeente bij verkennend onderzoek
- Verschil tenuitvoerlegging en uitvoering
- Overzicht van alle procedures
- Rol IGJ

Dag 1 (middag) Verdieping - de zorgmachtigingen crisismaatregel:
- Positie van betrokkene en rol van de advocaat
- Rol van de OvJ en geneesheer-directeur
- Termijnen
- Rechtsmiddelen
- Dwang voorafgaand aan en tijdens de crisismaatregel
- Vervolgmateriaal
- Schakelbepalingen Wet forensische zorg

Dag 2 (ochtend) Samenhang WVGGZ en Wet zorg en dwang
- Aparte wettelijke regeling voor de psychogeriatrie en verstandelijke gehandicaptenzorg
- Hoofdpunten Wzd
- Raakvlakken met de WVGGZ en gesloten jeugdzorg
- Toepassen van dwang en drang intramuraal en extramuraal
- De AMvB Wzd
- Vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid
- Procedures en klachtmogelijkheden
- Positie van de advocaat

Dag 2 (middag) Verdieping - uitvoering onder dwang
- Korte terugblik op eerdere verdiepingssessies/vragen
- Tijdelijk verplichte zorg
- Uitvoering van (onderdelen van) de zorgmachtiging of crisismaatregel
- Beëindiging en onderbreking
- Overplaatsing (o.a. naar forensische setting)
- Procedures
- Klachtrecht
- Toegang tot de rechter
- Dwang en drang in de thuissituatie

Dag 3 (ochtend) Psychiatrische ziektebeelden:
- Inleiding
- Het psychiatrisch onderzoek
- Psychiatrische ziektebeelden:
* EPA
* Psychotische stoornissen/schizofrenie
* Depressie/bipolaire stoornissen
* overige
- Vragen/discussie

Dag 3 (middag) Psychiatrische ziektebeelden:
- BOPZ
- Behandelingen in de psychiatrie: praten +/- pillen?
- Persoonlijkheidsstoornissen: Borderline
- Vragen/discussie

Dag 4 Omgang met psychiatrisch patiënten en communicatieve vaardigheden
- Interactieve lezing over emotieleer
* Functie en werking van emoties
* Hoe bepalen onze emoties onze communicatie en gedrag
- Effectieve communicatievaardigheden
* Wat te doen om de emotie bij de ander te helpen op te vangen?
* Wat te doen bij persoonlijke belemmerende emoties?
* Hoe voorkom je emotionele besmetting?
- Hoe ziet weerstand eruit en hoe ga ik er mee om?
- Oefenen met reflecteren, doorvragen, grens stellen bij psychiatrisch patiënten

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het digitale studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00