Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Praktijkcursus onderhandelen (basis) bij personenschade **
-

Praktijkcursus onderhandelen (basis) bij personenschade **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J + 6 NJ (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
  • Gericht trainen op onderhandelen met je eigen werkveld/praktijk
11
11
Informatie Praktijkcursus onderhandelen (basis) bij personenschade Samenvatting
Praktijkspecial waarin je in twee dagen op zeer actieve wijze aan de slag gaat met het onderhandelingsproces in letselschadezaken. Inhoud en onderhandelingsvaardigheid zijn in deze cursus op praktische wijze nauw met elkaar verbonden. Als je je voortaan steviger wilt voelen in de onderhandelingen met uw cliënt en de wederpartij is deze cursus beslist een aanrader.

Deze tweedaagse cursus vormt (samen met de driedaagse basiscursus 'Personenschade') dé voorbereiding voor wie zich wil gaan toeleggen op/specialiseren in personenschade.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit twee face-2-face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na deze cursus ben je ten aanzien van de meest voorkomende onderwerpen in staat een steekhoudende argumentatie op te bouwen ten behoeve van een onderhandeling in jouw letselschadezaak. Bovendien heb je meer vaardigheid om in een onderhandeling tot een voor beide partijen optimale uitkomst te geraken.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 11 PO -punten op.
Programma Praktijkcursus onderhandelen (basis) bij personenschade Inhoud
Op het gebied van onderhandelingsvaardigheid komt aan de orde:
- Omgaan met standpunten en belangen (harvard)
- Kracht eerste bod
- Schillen onderhandelingspartner
- (Openen) onderhandeling

De inhoudelijke onderwerpen die aan de orde komen, zijn:
- Verlies aan verdienvermogen (inclusief de invloed van pre-existentie en predispositie)
- Smartengeld
- Uitval voor huishoudelijke arbeid en verlies zelfwerkzaamheid

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. De eerste dag staat jouw onderhandelingsvaardigheid centraal. Er is aandacht voor moeilijke gesprekken met je cliënt en gesprekken met de wederpartij. Hoe houd je een gesprek zakelijk? Hoe zorg je dat je cliënt geen overspannen verwachtingen krijgt en dat je voldoende mandaat krijgt om te onderhandelen met de wederpartij? Hoe ga ja om met de ongelijke verhouding tussen de gelaedeerde partij en de verzekeraar? Hoe creëer je een open gesprek waarin de bereidheid ontstaat daadwerkelijk te overleggen? Hoe voorkom je dat je meer weggeeft dan je je hebt voorgenomen? Je oefent aan de hand van korte casusposities, o.m. uit de eigen letselschadepraktijk.

Op de tweede dag werk je aan de hand van een rode draadcasus. Er is aandacht voor de inhoudelijke voorbereiding van een gesprek met de cliënt; vervolgens ga je je verdiepen in een aantal onderwerpen die bij bijna iedere schadeafwikkeling aan de orde komen. Door nabespreking van de voorbereiding en door het daadwerkelijk uitspelen van de gesprekken krijg je meer grip op de inhoudelijk lastige materie; bovendien kun je het geleerde in dag 1 nogmaals toepassen in een concrete zaak. Na deze cursusdag weet je welke praktische zaken aan de orde dienen te komen en welke argumenten je vanuit het standpunt van het slachtoffer of de verzekeraar naar voren kunt brengen bij de diverse onderwerpen.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00