Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Privacy aspecten voor bedrijfsjuristen **
-

Privacy aspecten voor bedrijfsjuristen **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Privacy aspecten voor bedrijfsjuristen In deze cursus wordt gekeken met welke privacy problemen de bedrijfsjurist in zijn praktijk te maken kan krijgen. Eerst wordt in kaart gebracht welke aspecten allemaal te rangschikken zijn onder privacy.
De belangrijke basisbegrippen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden behandeld vanuit de optiek van de bedrijfsjurist. Daarnaast wordt gekeken naar belangrijke toekomstontwikkelingen op privacygebied. Ook wordt nader ingegaan op het begrip privacy governance.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de belangrijke privacy issues voorkomend in de praktijk van de bedrijfsjurist

Overige informatie
Programma Privacy aspecten voor bedrijfsjuristen Inleiding: Wat is privacy en waar moet de bedrijfsjurist rekening mee houden?
Basisbegrippen en toepassing van de WBP (persoonsgegeven, verantwoordelijke, bewerker)
Materiële eisen uit de WBP (melding, beveiliging, bewerkersovereenkomsten, privacy policies)
Privacy in de praktijk: privacy impact assessments en privacy governance
De toekomst van de privacywetgeving: de Verordening

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00