Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Privacy in het kader van de arbeidsovereenkomst **
-

Privacy in het kader van de arbeidsovereenkomst **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Verdiepende & praktijkgerichte cursus
  • Mogelijkheid om vooraf vragen in te sturen
  • Up to date in 1 dag
5
Informatie Privacy in het kader van de arbeidsovereenkomst Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst leveren werknemers een deel van hun privacy in. De werkgever heeft het recht instructies te geven en de naleving ervan te controleren. Door de toename van het gebruik van onder andere social media is de grens tussen privacy en de openbaarheid aan het vervagen. In deze cursus behandelen Felix Olijslager (ING, (mede)auteur Privacygedragscode) en Arlette Putker-Blees (L&A Advocaten) alle privacyaspecten die (kunnen) spelen binnen en rondom arbeidsrelaties. Vanzelfsprekend komt ook alle relevante en actuele rechtspraak en wetgeving ter sprake. Het praktische gehalte van de cursus is hoog. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen of het inbrengen van praktijkkwesties.Leerdoelen

- Verdieping en verbreding van kennis rondom het thema privacy in het arbeidsrecht
- Direct kunnen toepassen van de opgedane kennis in uw praktijk


De docenten gaan er vanuit dat de deelnemers aan deze cursus beschikken over basiskennis van het arbeidsrecht.
Programma Privacy in het kader van de arbeidsovereenkomst De cursus is opgedeeld in drie onderwerpen:

1. Privacy voorafgaand aan het dienstverband
2. Privacy tijdens het dienstverband
3. Privacy bij beëindiging en na afloop van het dienstverband

In het eerste deel (voorafgaand aan het dienstverband) komt aan bod:

- Inleiding Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
- Pre-employmentscreening en ontbindende voorwaarde
- Gebruik social media bij sollicitatieprocedure
- Privacy aspecten van sollicitatieprocedure; wat mag werkgever vragen en wat moet werknemer zeggen?
- Branchewaarschuwingsregisters en zwarte lijsten

In het tweede en derde deel (tijdens en na de arbeidsovereenkomst) komt aan bod:

- (Wan)gedrag op werkvloer; op welke wijze kan werkgever controleren? O.a. fraude, internetgedrag, drank- en drugsgebruik
affectieve relaties
- Mogelijkheden van cameratoezicht en inzet van onderzoeksbureau’s
- Juridische aspecten social media door werknemer; welke grenzen kan werkgever stellen?
- Strafrechtelijke gedragingen van werknemer in privé tijd en arbeidsrechtelijke consequenties
- Mogelijkheden onderzoek bij werknemer waarvan vermoeden bestaat dat deze niet ziek is
- Sancties; waarschuwing /ontslag op staande voet/schorsing en CAO

Voorafgaand aan deze cursus ontvangt u van ons een digitale reader. Deze reader is te downloaden op uw pc, laptop, iPad, e-reader etc. Via de digitale inhoudsopgave klikt u naar het gewenste artikel en terug. Tijdens de cursus zorgen wij voor extra stroomvoorziening dus u kunt uw laptop, iPad of e-reader gewoon meenemen naar de cursus. Mocht u om welke reden dan ook liever een papieren reader ontvangen, dan kunt u deze papieren reader na ontvangst van de digitale reader gewoon bij ons aanvragen. U ontvangt de papieren reader dan op de cursusdag zelf.


Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00