Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Professionele Ontmoeting Vreemdelingen en Bijstand ***
-

Professionele Ontmoeting Vreemdelingen en Bijstand ***

Niveau

Specialisatieniveau

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
0
Informatie Professionele Ontmoeting Vreemdelingen en Bijstand - Wij brengen u in contact met ervaren rechters, advocaten en procesvertegenwoordigers van gemeenten voor een bijzondere ontmoeting onder leiding van twee zeer ervaren professionals. Tevoren krijgt u enkele casusposities toegezonden die de inhoudelijke basis vormen van de bijeenkomst, waarbij het vooral gaat om de vreemdelingenrechtelijke aspecten van bijstandszaken. Uiteraard zijn dat geen standaardzaken, maar zaken met wat lastigere problemen.

- Het interactief behandelen van enkele passende bijstandsdossiers in telkens van samenstelling wisselende werkgroepjes, gevolgd door een plenaire behandeling van die dossiers, waarbij de gewone procesvolgorde wordt gevolgd (eerst de eiser, dan verweerder en ten slotte het rechterlijk oordeel).

- In de blokken van de Ontmoeting worden drie verschillende bestaande zaken aan de orde gesteld zoals die zich regelmatig in de praktijk voordoen bij de bijstandsverlening aan vreemdelingen.
Van tevoren zullen wij u vragen om inhoudelijke onderwerpen voor te stellen. Niet alleen de inhoudelijke aspecten worden behandeld, maar ook de onderlinge verhoudingen tussen de procesdeelnemers komen aan de orde. Door de interactie tussen de deelnemers leert u hun posities beter kennen, waarmee u in uw praktijk zeker uw voordeel kunt doen.


Leerdoelen

- Verhoging van de kwaliteit in de behandeling van bijstandszaken ten aanzien van vreemdelingen.
- Inzicht in de betekenis en de functies van de verschillende procesdeelnemers, de problemen die ze tegenkomen en de oplossingen die zij hebben gevonden.
- Praktische toepassing van EU-regelgeving.
- Procesefficiëntie door praktisch handelen en communiceren.


Overige informatie

Doelgroep
Deze Ontmoeting is bedoeld voor:
- Rechters, die zeer regelmatig bijstandszaken behandelen en op dat terrein deskundig zijn;
- Juristen/procesvertegenwoordigers van gemeenten, senior of ervaren juristen, die regelmatig bestandszaken behandelen en die gewend zijn om beleidsmatig te werken en te denken;
- Advocaten, met als specialisatie sociale zekerheid die affiniteit hebben met vreemdelingenzaken en ervaring met het bijstaan van kwetsbare ongedocumenteerde vreemdelingen.

Wij streven naar een cursusgroep van maximaal 24 deelnemers, gelijkelijk verdeeld (3x8) over en bestaande uit rechters, procesvertegenwoordigers van gemeenten en advocaten.

Werkvormen
Interactief, actueel, dossier georiënteerd, oordelen en argumenteren vanuit de positie van de bijstandsgerechtigde, het bestuursorgaan en de rechter, samenwerken in groepen met cursisten, die in het dagelijks leven juist andere rollen hebben in dit proces.

Programma Professionele Ontmoeting Vreemdelingen en Bijstand Afhankelijk van de (beperkte) tijd, actuele ontwikkelingen en de ingebrachte casuspositie zal bij het behandelen van de dossiers aan de volgende aspecten aandacht besteed worden:

- Recht op Bijstand voor vreemdelingen en de Koppelingswet
- Recht op Bijstand en de toepassing van EU-regelgeving
- Begin en einde van de gelijkstelling met een Nederlander.
- Aanvragen om Bijstand met terugwerkende kracht bij toelating met terugwerkende kracht
- Niet-gelijkgestelde partner en andere familieverhoudingen
- Bijzondere bijstand
- Normen, inkomsten en vermogen in het buitenland
- Taalproblematiek
- Discriminatoir handelen van bestuursorgaan
- Integratie en re-integratie

Om de actualiteit van de cursus te garanderen zullen de docenten de te behandelen thema’s kort voor de cursus vaststellen, mede aan de hand van de voorstellen van de deelnemers.


Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00