Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Recht: introductie *
-

Recht: introductie *

Niveau

Basisniveau

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Informatie Recht: introductie Het kopen van een bos bloemen. Het opzeggen van een telefoonabbonement of het aanvragen van een uitkering. Het recht is overal voor wie het ziet. Voor niet juridisch geschoolden kan het een overweldigende indruk geven om te zien hoeveel wetten en regels er in Nederland zijn. Toch is het met enkele handvatten mogelijk om structuur te herkennen, achtergronden te begrijpen en zelf ook het recht toe te passen.
Deze cursus richt zich op deelnemers die zelf geen juridische opleiding gedaan hebben maar wel kennis en vaardigheden op willen doen om binnen het (deels-) juridische werkveld te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers op een advocatenkantoor, ambtenaren, projectmedewerkers of vrijwilligers bij belangenorganisaties. Maar ook als je als geinteresseerde burger wilt begrijpen welke regels er voor jou gelden in Nederland, dan is deze cursus perfect voor jou.
De cursus Inleiding in het recht richt zich op drie belangrijke onderdelen van het Nederlands recht. Deze elementen komen in elke leereenheid van de cursus steeds weer aan bod:

-positief (geldend) recht, waarvan voorbeelden uit verschillende rechtsgebieden worden behandeld
-theoretische verdieping rond deze rechtsgebieden (waarom volgt uit deze casus dit antwoord? Wat is de gedachte hier achter?)
-juridische vaardigheden, zoals het lezen en vinden van wetten en jurisprudentie en het oplossen van juridische casus die u concreet en herhaaldelijk oefent.
In een actuele casus komen deze drie elementen vervolgens in elke leereenheid weer samen. Je zult er plezier in krijgen om te ontdekken wat je eigen rechten en mogelijkheden zijn als bijvoorbeeld consument, werknemer of aanvrager. Op je werk hoef je niet meer te schrikken van juridische documenten of stellingname’s.


Leerdoelen
- Overzicht van de verschillende rechtsgebieden en hun samenhang.
- Kennismaking met enkel onderdelen uit het positieve recht op het terrein van het staatsrecht, bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, internationaal publiekrecht en het EU-recht.
- Kennismaking met enkele historische, filosofische en sociologische perspectieven op het Nederlandse recht.
- Kennismaking met het bijzondere karakter van de rechtswetenschap ten opzichte van andere wetenschappen.
- Kennismaking met de bijzondere eisen van het toepassen van het recht in de praktijk.
- Elementair vaardigheid in het vinden, lezen en analyseren van wetten, jurisprudentie en andere rechtsbronnen.
- Elementair vaardigheid in het oplossen van juridische casusNa afloop van deze cursus begrijpt u de hoofdbeginselen van het Nederlandse recht en kunt u een (eenvoudige) juridische casus oplossen.


Deze cursus richt zich op deelnemers die zelf geen juridische opleiding gedaan hebben maar wel kennis en vaardigheden op willen doen om binnen het (deels-) juridische werkveld te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers op een advocatenkantoor, ambtenaren, projectmedewerkers of vrijwilligers bij belangenorganisaties. Maar ook als je als geinteresseerde burger wilt begrijpen welke regels er voor jou gelden in Nederland, dan is deze cursus perfect voor jou.
Programma Recht: introductie De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:

-Juridische begrippen
-Juridische vaardigheden (waar vind ik wat)
-Personen en instanties die bij de rechtspraak zijn betrokken
-Hoofdlijnen van de inrichting van de Nederlandse rechtspraak
-Civiele rechtspraak, strafrechtspraak en administratieve rechtspraak
-Bezwaar en beroep bij de bestuursrechter
-Overige vormen van rechtsbescherming
-De algemene beginselen van behoorlijk bestuur
-Strafrechtelijke handhaving en fraudebestrijding

Het cursusmateriaal zal voorafgaand aan de cursus bekend worden gemaakt.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00