In samenwerking met COMENSHA (Coödinatiecentrum Mensenhandel)

Rechtsbijstand aan slachtoffers van mensenhandel (verdieping) **

8,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

In samenwerking met COMENSHA (Coödinatiecentrum Mensenhandel)

Ook interessant voor:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 510,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Leerdoelen

Opfrissing en verdieping van basiskennis van recht- en regelgeving over de B9-regeling en verbetering van optreden in de praktijk met de verschillende ketenpartners.

Op de hoogte blijven?

Stuurt u dan een mailtje aan ons via info@osr.nl en dan houden we u op de hoogte over de planning en precieze inhoud van de cursus.

Programma

Programma

De volgende onderwerpen zullen aan de orde gesteld worden:

- de wijzigingen in de B9-regeling van het afgelopen jaar en evaluatie daarvan
- recente nieuwe wijzigingen
- actuele jurisprudentie
- mensenhandel en/of asiel (aandacht voor de pilot besloten opvang van minderjarige asielzoekers behorend tot de risicogroep);
- ontwikkelingen op het gebied van de vreemdelingenbewaring
- opsporingsindicatie en recht op aangifte
- positieve ontwikkelingen en knelpunten bij ketenpartners
- tijd voor vragen uit de eigen praktijk
- aan de rechtsbijstand van het slachtoffer tijdens de strafzaak zal nadrukkelijk aandacht besteed worden

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.