Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Rechtspositie onderwijs **
-

Rechtspositie onderwijs **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Rechtspositie onderwijs In deze cursus worden de hoofdlijnen van de rechtspositie van de werknemer in het onderwijs behandeld. Eerst wordt het onderscheid ambtenaren en niet-ambtenaren en de gevolgen voor hun procesrechtelijke positie in beeld gebracht. Vervolgens krijgt u antwoord op de vraag welke onderwijs-CAO's er zijn, waarin ze gelijk zijn en waarin ze verschillen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt uitgelegd hoe de rechtsbescherming en het (afwijkende) ontslagrecht zijn geregeld. Uitvoerig wordt ingegaan op de wijzigingen in de rechtspositie, die het gevolg zijn van de WWZ.

Leerdoelen

Overige informatie
Programma Rechtspositie onderwijs - Onderscheid ambtenaren en niet-ambtenaren - gevolgen voor procesrechtelijke positie
- Welke onderwijs-CAO's zijn er, waarin zijn ze gelijk en waarin verschillen ze?
- Welke bovenwettelijke uitkeringen zijn er?
- Hoe is het ontslagrecht geregeld?
- Hoe is de rechtsbescherming geregeld?
- Wat zijn de gevolgen voor de rechtspositie tengevolge van invoering van de WWZ?

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00