De rechtspositie van de werknemer in het onderwijs is dermate complex dat het een eigen cursusplek verdient

Rechtspositie onderwijs **

8,6 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de rechtspositie van de werknemer in het onderwijs behandeld. Eerst wordt het onderscheid ambtenaren en niet-ambtenaren en de gevolgen voor hun procesrechtelijke positie in beeld gebracht. Vervolgens krijgt u antwoord op de vraag welke onderwijs-CAO's er zijn, waarin ze gelijk zijn en waarin ze verschillen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie wordt uitgelegd hoe de rechtsbescherming en het (afwijkende) ontslagrecht zijn geregeld. Uitvoerig wordt ingegaan op de wijzigingen in de rechtspositie, die het gevolg zijn van de WWZ.

Leerdoelen

Overige informatie

Programma

Programma

- Onderscheid ambtenaren en niet-ambtenaren - gevolgen voor procesrechtelijke positie
- Welke onderwijs-CAO's zijn er, waarin zijn ze gelijk en waarin verschillen ze?
- Welke bovenwettelijke uitkeringen zijn er?
- Hoe is het ontslagrecht geregeld?
- Hoe is de rechtsbescherming geregeld?
- Wat zijn de gevolgen voor de rechtspositie tengevolge van invoering van de WWZ?

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.