Korte, stevige en praktische introductie

Regulering in de gezondheidszorg *

8,4 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 399,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De rechtsvragen die voortkomen uit de sector gezondheidszorg raken vele algemene rechtsgebieden. Ook in jouw praktijk kun je deze rechtsvragen tegenkomen. In een viertal middagcursussen ontvang je een praktische introductie met een compleet overzicht van de belangrijkste gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Docenten uit verschillende disciplines bespreken de noodzakelijke (basis)kennis, achtergronden en recente/actuele ontwikkelingen.

Deze middagcursus gaat over regulering in de gezondheidszorg. De docent zal dit onderwerp betrekken op je dagelijkse praktijk. Een praktische vertaling van de wet- en regelgeving. Daarbij zal het onderwerp benaderd worden vanuit de rol van de drie hoofdrolspelers:
- zorgaanbieders
- ziektekostenverzekeraars
- patiënt

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst van een dagdeel.

Leerresultaten
Na het volgen van dit cursusonderdeel ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving betreffende structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg en de meest actuele ontwikkelingen binnen deze wet- en regelgeving. Daarnaast ben je op de hoogte van de hoofdlijnen betreffende mededinging in de zorg.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PO -punten op.

Doelgroep:
De cursus is ontwikkeld voor advocaten die kennis en inzicht willen verkrijgen in de belangrijkste gezondheidsrechtelijke vraagstukken waarmee ze te maken kunnen krijgen in hun praktijk. Ook andere juristen uit de zorgsector kunnen deze cursus volgen.

Programma

Programma

Inhoud
Introductie in de structuur, organisatie en financiering van de gezondheidszorg.

De volgende wetten passeren de revue:
- Wet toelating zorginstellingen
- Wet bijzondere medische verrichtingen
- Wet marktordening gezondheidszorg
- Zorgverzekeringswet
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Ook wordt kort aandacht besteed aan mededingingsrechtelijke vraagstukken in de zorg (Mededingingswet en Richtsnoeren zorgsector NMa)

Werkwijze
Je ontvangt een introductie afgewisseld met casus en praktijkvoorbeelden.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.