Bij rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Schadevergoeding in het bestuursrecht *

8,2 Cursisten beoordeling
Ook gegeven op:
Doelgroepen:
Advocaat, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Schadebehandelaar
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Extra info:
De tijdsinvestering (bijeenkomst en zelfstudie) is 5 uur.
Prijs: € 495,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Samenvatting
Naast materiële aspecten zal aandacht worden besteed aan procedurele aspecten: wanneer kan welk type claim worden ingediend? Bij welk orgaan of welke rechter? Welke eisen gelden voor aanvraag van een zelfstandig schadebesluit, wanneer is zo'n besluit appellabel en welke kwesties kunnen beter aan de civiele rechter worden voorgelegd?

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- weet je alles van het leerstuk schadevergoeding;
- kan je de opgedane kennis direct toepassen in de praktijk.

Overig
5 PO

Programma

Inhoud
- Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten: het nieuwe 8:4 Awb
- Het (on)zelfstandig schadebesluit
- Competentie civiele rechter/bestuursrechter
- De 8:73 en 8:73a Awb-vordering
- Schadevergoeding en rechtmatige overheidsdaad
- Nadeelcompensatie, waaronder planschade

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.