Deze losse module (3) is onderdeel van de cursus 'WWZ verklaard en verdiept; inclusief Sociaal Zekerheidsrecht'.

Sociaal Zekerheidsrecht na invoering WWZ (module 3) ** a

8,6 Cursisten beoordeling
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat, Rechtsbijstandjurist
Ook interessant voor:
Advocaat-stagiaire, Bedrijfsjurist, Gemeentejurist, Vakbondsjurist, Medewerker Bezwaar en Beroep, Medewerker Loonadministratie/P&O
Aantal punten:
NOvA 4 J (PO)
Prijs: € 390,-
(excl. btw)
  • Up to date in 1 middag
Wil je deze seminar met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
4
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Niet alleen het ontslagrecht maar ook de WW is sinds de invoering van de WWZ ingrijpend gewijzigd. De bedoeling is dat de WW werklozen moet stimuleren actiever op zoek te gaan naar nieuw werk en dat zij dus minder lang van de WW gebruik hoeven te maken. De WW zou een vangnet moeten zijn, maar ook een opstap naar nieuw werk. De WWZ regelt daarom veranderingen in de duur van de WW- (en WIA!-) uitkering. Met invoering van de WWZ is ook de beëindigingspraktijk tijdens ziekte dan wel vanwege bedrijfseconomische redenen rigoureus gewijzigd. Ook andere wijzigingen in het Sociaal Zekerheidsrecht (met name ZW en WIA) worden behandeld.
De docent zal uitvoerig stilstaan bij deze wijzigingen en actuele jurisprudentie behandelen.

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face to face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus:
- ben je op de hoogte van de wijzigingen in het Sociaal Zekerheidsrecht sinds de invoering van de WWZ;
- kan je deze wijzigingen direct toepassen in de praktijk zodat je cliënten adequaat kan adviseren;
- weet je in hoeverre deze wijzigingen gevolgen hebben voor de WW, WIA en ZW.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PO-cursus en levert je 4 J (PO) punten op.

Programma

Programma

Inhoud
WW
- Opbouw en duur WW
- Ontslag en verwijtbare werkloosheid
- Verruiming begrip passend werk en acceptatieplicht
- Herleving werknemerschap en hoogte faillissementsuitkering
- lnkomensverrekening met WW-uitkering naar verdiend inkomen in plaats van urenverrekening

WIA
- Hoofdlijnen WIA
- Loonsanctie
- Eigenrisicodragen en premiedifferentiatie

ZW (BEZAVA)
- Herzien beleid UWV benadelingshandeling Ziektewet
- Premiedifferentiatie en eigenrisicodragerschap
- Eigenrisicodragerschap ZW en WGA- flex

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocent. Boegbeeld van de juridische praktijk; die weet wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceert.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Beschrijving van al het cursusmateriaal (boeken, readers, anders). Voorbeeld: Vooraf ontvang je een reader met actuele jurisprudentie.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.