Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Sociale zekerheid: Inleiding en Organisatie *
-

Sociale zekerheid: Inleiding en Organisatie *

Niveau

Basisniveau

informeer mij
  • Speciaal voor juridisch ondersteuners binnen de sociale zekerheid.
Informatie Sociale zekerheid: Inleiding en Organisatie Samenvatting
Je werkt binnen de sociale zekerheid, maar hebt het gevoel het overzicht te missen. Je wilt een totaalbeeld krijgen. Je wilt weten hoe het organisatorisch in elkaar steekt, welke wetten er zijn en welke organisaties erbij betrokken zijn. Maar je bent ook benieuwd naar de achtergronden en ontstaansgeschiedenis van ons sociale zekerheidsstelstel en hoe dit allemaal wordt gefinancierd.

Type
Deze cursus bestaat uit een online gedeelte en face to face bijeenkomsten. Bij deze cursus krijg je toegang tot de OSR digitale leeromgeving. Hierin vind je een leeswijzer en een voorbereidende opdracht.

Leerresultaten
Na afloop van de cursus, kun je:
- de organisatie van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel beschrijven;
- de belangrijkste spelers benoemen;
- uitleggen welke socialezekerheidswetten er zijn en wat hun doel is;
- berichtgeving over de sociale zekerheid in de juiste context plaatsen.

Overig
Niet van toepassing
Programma Sociale zekerheid: Inleiding en Organisatie Inhoud
De volgende onderwerpen komen, onder andere, aan de orde:
- verschillen tussen voorzieningen en verzekeringen;
- verschillen tussen werknemersverzekeringen en volksverzekeringen;
- rechtsgronden en het loondervingprincipe;
- rollen en taken van spelers binnen de keten werk en inkomen;
- Wet SUWI;
- financiering van de sociale zekerheid.

Werkwijze
Deze basiscursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je wordt daarbij ondersteund door onze topdocenten. Boegbeelden van de juridische praktijk; die weten wat er speelt en met aanstekelijk enthousiasme doceren.

Afronding
Na afloop van deze basiscursus ontvang je een bewijs van deelname.

Je werkt met een standaard leerboek op het gebied van sociale zekerheid. Tijdens de bijeenkomst ontvang je opdrachten en hand-outs van de presentaties.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00