Verbreding en verdieping voor elke jurist of professional op alle thema's van het huurrecht!

Specialisatieopleiding huurrecht voor juristen in de huur- en vastgoedsector **

8,0 Cursisten beoordeling
Data:
12, 26 januari, 16 februari 2017 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, HBO-Jurist, Jurist overig, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist
Extra info:
7 bijeenkomsten van 1 dag. Opleiding en zelfstudie: ruim 70 uur.
Prijs: € 2.950,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 8,0
  • De enige gespecialiseerde huurrechtopleiding voor niet-advocaten
Wil je deze leergang met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
Omschrijving

Verdieping op alle thema's van het huurrecht
In jouw dagelijkse praktijk heb je veel te maken met het huurrecht. Je hebt al wel de nodige kennis van en ervaring met het huurrecht maar je wil jezelf nu verder gaan verbreden en verdiepen.

Dan is deze gespecialiseerde huurrechtopleiding iets voor jou.

De zeven dagen van deze opleiding bestaan uit een mix van kennisoverdracht en behandeling van casuïstiek. Zowel de algemene huurthema’s als de meer specifieke onderdelen van het woon- en bedrijfsruimterecht komen uitgebreid aan bod. De opleiding eindigt met een praktijkdag, waarin we specifieke casus uit het woon- en bedrijfsruimterecht behandelen. Tijdens de gehele leergang wisselen praktijk en theorie regelmatig af. Ook werken we met verplichte huiswerkopdrachten en referaten tijdens de opleidingsdagen.

Meer achtergrondinformatie over deze opleiding vind je hier.

Cursusvorm
Deze opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dag. Aan het eind van de opleiding is het mogelijk een examen af te leggen. (facultatief).

Docenten
Onze docenten zijn werkzaam in de advocatuur en rechterlijke macht. Vanuit hun uitvoeringspraktijk weten zij uitstekend wat er speelt in de huur- en vastgoedpraktijk. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ben je in staat om de thema’s vanuit het algemene, woonruimte- en bedrijfsruimterecht (al dan niet gecombineerd) te analyseren;
- kun je deze analyse toepassen op meer complexe huurrechtvraagstukken uit je eigen praktijk.

Voor wie is deze opleiding?
Je bent jurist of professional en hebt de nodige kennis en ervaring (tenminste 5 jaar) op het gebied van het huurrecht. Je wilt je verder verbreden en verdiepen in het huurrecht? Dan draagt deze opleiding bij aan jouw verdere ontwikkeling, kennis en kunde.

Gebleken is dat de interesse voor deze opleiding uiteenlopend is. Voor de afgelopen edities van de specialisatieopleiding tekenden (bedrijfs-)juristen en professionals van woningcorporaties en vastgoedbedrijven, gerechtsdeurwaarders, incassomedewerkers, gerechtssecretarissen, gemeentejuristen en rechtsbijstand juristen in.

Ben je advocaat? Dan verwijzen we je graag door naar de specialisatietopleiding huurrecht die wij aanbieden in samenwerking met de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).

Programma

Inhoud
Cursusdagen zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur

Dag 1

- Huurrecht algemeen; het begrip huur; afbakening regimes; kwalificatieleerstukken.
- Verplichtingen verhuurder; gebrekenregeling; overgang van de huur (226).

Dag 2

- Verplichtingen huurder (exclusief renovatie, inclusief overlast, hennepkweek etc.).
- Rechtsbescherming derden bij huur van woonruimte.

Dag 3

- Eindigen van de huur van woonruimte.
- Huurrecht woonruimte algemeen, tijdelijke huur bij woonruimte inclusief Leegstandwet.

Dag 4

- Huurprijzenrecht woonruimte inclusief servicekosten.
- Renovatie versus dringende werkzaamheden, voor zowel woon- als bedrijfsruimte.

Dag 5

- Huurrecht 290-bedrijfsruimte algemeen, 230a-ruimte.
- Eindigen van de huur van 290- en 230a- bedrijfsruimte.

Dag 6

- Huurprijzenrecht bedrijfsruimte inclusief servicekosten.
- Schuldsanering en faillissement van de huurder/verhuurder.
- Fiscale aspecten.

Dag 7

- Ochtend en middag praktijkspecials (bedrijfs- en woonruimte)

Werkwijze
Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Examen
Aan het eind van de opleiding is het mogelijk een mondeling examen af te leggen (facultatief). Kosten voor het doen van het examen zijn € 300,-- per keer (je kan maximaal twee keer aan het examen deelnemen). Voorafgaand aan de opleiding ontvangen de deelnemers meer informatie over het examen en de inschrijving hiervoor.

Materiaal
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvang je van ons en reader en eventueel overig cursusmateriaal.

Docenten

Hans van Doesburg
Advocaat bij VBTM advocaten

Ivette Mol
Advocaat/partner bij VMBS advocaten te Eindhoven

Mark van Heeren
advocaat bij Van Heeren Advocatuur B.V. te Breda

Matthieu Verhoeven
coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel

Oscar van Dalsum
Juridisch adviseur bij DBA LEGAL BV en docent in diverse huurrechtcursussen

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlena Carretero de Jong.

Verdieping op alle thema's van het huurrecht
In jouw dagelijkse praktijk heb je veel te maken met het huurrecht. Je hebt al wel de nodige kennis van en ervaring met het huurrecht maar je wil jezelf nu verder gaan verbreden en verdiepen.

Dan is deze gespecialiseerde huurrechtopleiding iets voor jou.

De zeven dagen van deze opleiding bestaan uit een mix van kennisoverdracht en behandeling van casuïstiek. Zowel de algemene huurthema’s als de meer specifieke onderdelen van het woon- en bedrijfsruimterecht komen uitgebreid aan bod. De opleiding eindigt met een praktijkdag, waarin we specifieke casus uit het woon- en bedrijfsruimterecht behandelen. Tijdens de gehele leergang wisselen praktijk en theorie regelmatig af. Ook werken we met verplichte huiswerkopdrachten en referaten tijdens de opleidingsdagen.

Meer achtergrondinformatie over deze opleiding vind je hier.

Cursusvorm
Deze opleiding bestaat uit zeven bijeenkomsten van een dag. Aan het eind van de opleiding is het mogelijk een examen af te leggen. (facultatief).

Docenten
Onze docenten zijn werkzaam in de advocatuur en rechterlijke macht. Vanuit hun uitvoeringspraktijk weten zij uitstekend wat er speelt in de huur- en vastgoedpraktijk. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- ben je in staat om de thema’s vanuit het algemene, woonruimte- en bedrijfsruimterecht (al dan niet gecombineerd) te analyseren;
- kun je deze analyse toepassen op meer complexe huurrechtvraagstukken uit je eigen praktijk.

Voor wie is deze opleiding?
Je bent jurist of professional en hebt de nodige kennis en ervaring (tenminste 5 jaar) op het gebied van het huurrecht. Je wilt je verder verbreden en verdiepen in het huurrecht? Dan draagt deze opleiding bij aan jouw verdere ontwikkeling, kennis en kunde.

Gebleken is dat de interesse voor deze opleiding uiteenlopend is. Voor de afgelopen edities van de specialisatieopleiding tekenden (bedrijfs-)juristen en professionals van woningcorporaties en vastgoedbedrijven, gerechtsdeurwaarders, incassomedewerkers, gerechtssecretarissen, gemeentejuristen en rechtsbijstand juristen in.

Ben je advocaat? Dan verwijzen we je graag door naar de specialisatietopleiding huurrecht die wij aanbieden in samenwerking met de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).
Inhoud
Cursusdagen zijn van 09.30 uur tot 17.00 uur

Dag 1

- Huurrecht algemeen; het begrip huur; afbakening regimes; kwalificatieleerstukken.
- Verplichtingen verhuurder; gebrekenregeling; overgang van de huur (226).

Dag 2

- Verplichtingen huurder (exclusief renovatie, inclusief overlast, hennepkweek etc.).
- Rechtsbescherming derden bij huur van woonruimte.

Dag 3

- Eindigen van de huur van woonruimte.
- Huurrecht woonruimte algemeen, tijdelijke huur bij woonruimte inclusief Leegstandwet.

Dag 4

- Huurprijzenrecht woonruimte inclusief servicekosten.
- Renovatie versus dringende werkzaamheden, voor zowel woon- als bedrijfsruimte.

Dag 5

- Huurrecht 290-bedrijfsruimte algemeen, 230a-ruimte.
- Eindigen van de huur van 290- en 230a- bedrijfsruimte.

Dag 6

- Huurprijzenrecht bedrijfsruimte inclusief servicekosten.
- Schuldsanering en faillissement van de huurder/verhuurder.
- Fiscale aspecten.

Dag 7

- Ochtend en middag praktijkspecials (bedrijfs- en woonruimte)

Werkwijze
Deze opleiding sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten.

Examen
Aan het eind van de opleiding is het mogelijk een mondeling examen af te leggen (facultatief). Kosten voor het doen van het examen zijn € 300,-- per keer (je kan maximaal twee keer aan het examen deelnemen). Voorafgaand aan de opleiding ontvangen de deelnemers meer informatie over het examen en de inschrijving hiervoor.

Materiaal
Voorafgaand aan iedere bijeenkomst ontvang je van ons en reader en eventueel overig cursusmateriaal.
Hans van Doesburg
Advocaat bij VBTM advocaten

Ivette Mol
Advocaat/partner bij VMBS advocaten te Eindhoven

Mark van Heeren
advocaat bij Van Heeren Advocatuur B.V. te Breda

Matthieu Verhoeven
coördinerend vicepresident bij de rechtbank Overijssel

Oscar van Dalsum
Juridisch adviseur bij DBA LEGAL BV en docent in diverse huurrechtcursussen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marlena Carretero de Jong.