Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Strafrecht
nu inschrijven
-

Strafrecht

Prijs: € 385,- (excl. btw)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
  • Leren en sparren met collega’s.
Informatie Strafrecht Samenvatting
Je dient als juridisch secretaresse te beschikken over meer dan alleen secretariële vaardigheden. Je dient te beschikken over de meest essentiële juridische kennis en de meest essentiële vaardigheden zoals klantgerichtheid, accuratesse, integriteit, snel kunnen schakelen en een spin in ’t web zijn. Ondersteunen en meewerkend denken horen ook bij de juridisch secretaresse.

Na deze cursus kun je (nog meer) een team vormen met de strafrechtadvocaat voor wie je werkt, omdat je hem / haar veel werk uit handen kunt nemen en sneller kunt handelen in de verschillende procedures. De docent bespreekt op een levendige wijze de juridische terminologie, het geldende recht en de procedures. Daarbij maakt hij direct een praktische vertaling naar je praktijk. Je krijgt antwoord op voor de hand liggende vragen die veelal leiden tot discussie: Hoe verloopt een strafrechtprocedure, wat is een ieders rol, wat voor straf is mogelijk, hoe zit dat bij jeugdigen?

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-2-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na deze cursus weet je inhoudelijk meer van het strafrecht en heb je meer inzicht in de positie van alle betrokkenen. Hierdoor kun je in meer gevallen antwoord geven op vragen. De cursus draagt bij tot een beter begrip van de geldende procedures en de dynamiek in het strafrecht. Hierdoor ben je in staat beter en tijdig in te spelen op de situatie.
Programma Strafrecht Inhoud
Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

Inleiding strafrecht:
* de plaats in ons rechtssysteem
* de positie van de verdachte (o.a. strafblad)
* de rol van de advocaat
* de positie van derden (o.a. het slachtoffer/wet Terwee)

Inleiding strafprocesrecht:
* verloop van een procedure (o.a. sepot, transactie en vormfouten)
* processtukken (o.a. dagvaarding)
* afkortingen
* dwangmiddelen

Jeugdstrafrecht

Penitentiair recht

Wet Mulder

Klachten politieoptreden

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. De docent behandelt de onderwerpen aan de hand van een presentatie en praktijkvoorbeelden.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Tijdens de cursus krijg je van ons de te gebruiken materialen.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00