De belangrijkste juridische aandachtspunten van het nieuwe gemeentelijk WMO beleid.

Studiedag Aan de slag met de Wmo 2015 ** a

8,8 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

De belangrijkste juridische aandachtspunten van het nieuwe gemeentelijk WMO beleid.

Doelgroepen:
Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Bewindvoerder, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Vakbondsjurist, Schuldhulpverlener
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 420,-
(excl. btw)
  • Veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
In deze bijeenkomst is veel aandacht voor:
1. De nieuwe Wmo van waaruit gemeenten ondersteuning kunnen bieden om te participeren in eigen omgeving;
2. De aangepaste Zvw voor verzekerbare samenhangende en herstelgerichte zorg;
3. De kern-AWBZ voor de onverzekerbare zorg aan de meest kwetsbaren in Nederland.

Type
Actualiteitenbijeenkomst

Leerresultaten
Je kent na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst de betekenis van de begrippen ' zelfredzaamheid' en ' participatie' en kunt deze in je eigen praktijk toepassen.

Overig
- Aan de slag met de nieuwe Wmo 2015 maakt deel uit van de driedaagse leergang Sociaal Domein.
- Op deze actualiteitenbijeenkomst sluiten de volgende cursussen aan:
* De Wmo in de bezwaar- en in de beroepsprocedure,
* Actualiteiten Wmo en Wlz.
- Om de kwaliteit van deze actualiteitenbijeenkomst te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 25.
- Overheidsfunctionarissen kunnen voor deze studiedag 5 punten behalen in het kader van het op peil houden van hun vakbekwaamheid volgens het Puntenstelsel voor de blijvende vakbekwaamheid van wetgevings- en overheidsjuristen (PWO). http://www.puntenstelsel.nl

Programma

Programma

Inhoud

Doelstelling en uitgangspunten,
- Wat verandert en wat blijft,
- Structuur en systematiek,
- Opdrachten en plichten gemeentebestuur,
- Personenkring,
- Uitbreiding van de resultaatsgebieden,
- Melding, onderzoek en aanvraag,
- Hulp vanuit de sociale omgeving gaat voor; hoever gaat dat?
- De aanspraak op een maatwerkvoorziening ,
- Vorm van de ondersteuning (o.a. PGB),
- Vordering geldswaarde en verhaal van kosten.

Werkwijze
De actualiteitenbijeenkomst bestaat uit kennisoverdracht en discussie daarover met de deelnemers. De actualiteitenbijeenkomst kenmerkt zich door een praktijkgerichte juridische benadering. De deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd om voorafgaande aan de studiedag vragen in te brengen.

Afronding
Na afloop van deze actualiteitenbijeenkomst ontvang je een certificaat.

Voor de studiedag ontvang je een reader met de volledige wettekst met per artikel uitleg en toelichting.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.