Studiedag Omgevingswet **

< Terug naar resultaten

Doelgroepen:
Gemeentejurist, (semi) Overheidsjurist
Ook interessant voor:
Advocaat, Bedrijfsjurist, Jurist overig
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 425,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
5
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De nieuwe Omgevingswet (invoering naar verwachting voorjaar 2019) vereenvoudigt en bundelt regels op het gebied van het omgevingsrecht. Dit zorgt voor minder regels en meer ruimte voor maatwerk. De uitdagingen voor de gemeente zijn gelegen in het samenstel van instrumenten, inhoudelijke uitdagingen en positionering.

Tijdens deze studiedag zullen topdocenten uit de praktijk de volgende onderwerpen behandelen:

Ochtend:
- Overzicht van de omgevingswet (doelstellingen en instrumenten)
- Overzicht van de algemene maatregelen van bestuur (wat gaan deze brengen voor de gemeente en hoe verhoudt zich dat tot de provincies en waterschappen)

Middag:
- Verdiepend programma gericht op de gemeente

Tijdens het middaggedeelte zal specifiek worden ingegaan op de rol van de gemeente onder de Omgevingswet.
Daarbij zal worden ingezoomd op een aantal relevante instrumenten voor de gemeenten: de omgevingsvisie, het
omgevingsplan, de omgevingsvergunning en de programmatische aanpak. Verder wordt aandacht besteed aan
de ruimte voor decentrale besluitvorming. De Omgevingswet vraagt om een nieuwe en andere benadering. Welke
handvatten zijn er voor integrale afweging? Wat is er mogelijk met gebiedsgericht maatwerk? Wat is de meerwaarde
van de Omgevingswet, wat zijn mogelijke knelpunten, waar liggen de kansen?

Type
Deze studiedag bestaat uitsluitend uit een face to face bijeenkomst.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PO- punten op.

Programma

Programma

Binnenkort volgt het exacte programma.

Docenten

Docenten

Annelies Freriks
hoogleraar Universiteit Utrecht en advocaat bij Element advocaten te Eindhoven

Bert Schueler
hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht, verbonden aan de Universiteit Utrecht

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.