Actualiteiten in wet- en regelgeving onderwijs voor gemeenten

Studiedag onderwijsrecht voor gemeenten

< Terug naar resultaten

Actualiteiten in wet- en regelgeving onderwijs voor gemeenten

Doelgroepen:
Gemeentejurist
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 250,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Omschrijving

Werk aan up-to-date kennis voor het vormgeven en uitvoeren van onderwijsbeleid
Ben je jurist of beleidsmedewerker bij een gemeente? En houd je je bezig met het vormgeven en uitvoeren van lokaal onderwijsbeleid Met deze studiedag met je in één dag helemaal op de hoogte van actuele thema’s en ontwikkelingen in het onderwijsrecht, die relevant zijn voor jouw lokale onderwijsbeleid. En werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling.

Hoe is de gemeente juridisch gepositioneerd ten opzichte van schoolbesturen? En wat betekent de toenemende regionale samenwerking voor de rol van gemeenten? Tijdens deze studiedag geven we een overzicht van de actualiteiten in wet- en regelgeving waarin de gemeente op onderwijsterrein is betrokken.

Verschillende sprekers behandelen relevante uitspraken op een aantal deelterreinen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zoals leerplicht en leerlingenvervoer. Aan het eind van de dag ga je naar huis met up-to-date kennis van de stand van zaken en praktische wenken voor het juridisch doordenken van het dagelijks handelen van jouw gemeente. Er is volop de gelegenheid om eigen casus in te brengen en om onderling kennis te delen.

Cursusvorm
Deze studiedag bestaat uit een bijeenkomst van één dag. Tijdsinvestering: 5 uur.

Docenten
Onze docenten en sprekers zijn werkzaam in de advocatuur, het wetenschappelijk onderwijs, de overheid en in adviesorganisaties op het gebied van onderwijs. Zij zijn uitstekend op de hoogte van het onderwijsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Ook bieden ze voldoende ruimte voor interactie. Zo leer je optimaal tijdens onze cursussen.

Wat leer je?
Na afloop van deze cursus:

- heb je up-to-date kennis van het onderwijsrecht;
- heb je praktische handvatten voor het onderwijsbeleid binnen jouw gemeente;
- heb je vragen en kennis gedeeld met vakgenoten en topdocenten.

Na afronding ontvang je:
- 5 J PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus.

Programma

Programma

Inhoud
Voorlopig programma.

Prof. mr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law
Inleiding en overzicht: de actuele bestuurlijke positie van de gemeente in onderwijswet- en regelgeving, verschuivingen in de verhouding landelijke-regionale-lokale overheden, verhouding lokaal bestuur en toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Mr. Martijn Nolen, onderwijsjurist, universiteit Utrecht
De veranderende positie van de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden zoals passend onderwijs, en de juridische consequenties van verbinding van gemeenten met jeugdzorg en integrale kindcentra.

Mr. Louwina Boomsma, inspecteur, inspectie onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Actualiteiten in wetgeving en jurisprudentie in de Leerplichtwet, veranderende positie van de leerplichtambtenaar in het kader van passend onderwijs en voortijdig schoolverlaten en thuiszitten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij handhaving.

Moderator Pieter Huisman
Discussie mede aan de hand van casuistiek.

Mr. Jan Schraven, juridisch adviseur, specialist onderwijshuisvesting
Wetgeving en actuele jurisprudentie rond onderwijshuisvesting. Wetgeving(splannen) rond Integraal huisvestingsplan (IHP) en verhouding tot de verordening. Praktische wenken bij doordecentralisatie.

mr. Vincent Kellenaar, Leeuwendaal
Jurisprudentie Leerlingenvervoer: overzicht van de lijn in de rechtspraak (passend onderwijs en scholen van de richting).

Ronald Bloemers, sr. beleidsadviseur instandhouding, bekostiging & public affairs, VOS/ABB
Relatie schoolbestuur en gemeente. Aan de hand van casuïstiek bespreken we de gemeenteraad in haar grondwettelijke rol van extern toezichthouder op het openbaar onderwijs, alsmede de rol van de wethouder in dat kader.

Moderator Pieter Huisman
Discussie en kennisdeling over overige thema’s. Afronding en blik op de toekomst.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Je gaat samen met vakgenoten concreet aan de slag met casus. Want leren doe je het beste met en van elkaar. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze topdocenten en -sprekers.

Docenten

Docenten

Martijn Nolen


Pieter Huisman
werkzaam als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan de Erasmus School of Law

Ronald Bloemers


Vincent Kellenaar

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.