Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Studiemiddag Wet Werk & Zekerheid ** a
-

Studiemiddag Wet Werk & Zekerheid ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 3 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
3
3
Informatie Studiemiddag Wet Werk & Zekerheid Het wetsontwerp Werk & Zekerheid ligt sinds 29 november 2013 bij de Tweede Kamer.

In stappen gaat daarmee het arbeidsrecht belangrijk veranderen. Het doel is een eerlijker ontslagrecht, meer bescherming voor flexwerkers, en oudere werknemers moeten makkelijker aan een baan komen.

In hoofdlijnen betekent dit:
Per 1 juli 2014 worden de voorwaarden voor flexwerken strenger, vervalt het concurrentiebeding en hebben uitzendkrachten na anderhalf jaar recht op een tijdelijk contract.

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Ontslag om economische redenen gaat standaard via het UWV, ontslag om persoonlijke redenen via de kantonrechter. De 'kantonrechtersformule' vervalt, terwijl een 'transitievergoeding' wordt geintroduceerd om de overstap naar een nieuwe baan te vergemakkelijken.

Per 1 juli 2015 wordt de WW strenger, onder andere dat passend werk al na een half jaar moet worden geaccepteerd.

Per 1 juli 2016 wordt de maximale uitkeringsduur stapsgewijs verlaagd naar 2 jaar in 2019

Deze studiedag gaat in op de uitwerking van de nieuwe maatregelen in de wettelijke regelingen, zoals die nu in het wetsvoorstel Werk & Zekerheid staan.

Leerdoelen

Overige informatie
Programma Studiemiddag Wet Werk & Zekerheid ONDERSTAAND PROGRAMMA IS NOG NIET DEFINITIEF

* Arbeidsrechtelijke onderwerpen

Flexibele arbeid:
- Proeftijd
- Concurrentiebeding
- Ketenregeling
- Type arbeidsovereenkomsten


Ontslagrecht:
- Einde van rechtswege
- Ontslagroutes
- Ontslagvergoedingen: transitievergoeding vs. billijke vergoeding
- Procedurele mogelijkheden: hoger beroep en cassatie

* Onderwerpen WW

Beperking maximale publieke WW-duur
Arbeidsverleden
Passende arbeid en inkomensverrekening,
doorwerking van de WW-maatregelen naar ZW en WGA
Verlenging toegang IOW en geleidelijke afbouw IOAW
Doorwerking van de WW-maatregelen naar ZW en WGA
Overgangsrecht* Samenhang met pensioen, de volgende onderwerpen

‘Het’ pensioenakkoord:
- recente, december akkoord
- eerdere akkoorden

Pensioen & arbeidsrecht:
- actuele ontwikkelingen rondom pensioenbeding in relatie tot het nieuwe wetsvoorstel ontslagrecht en
- instemmingsrecht OR
- indien bekend gemaakt: integrale visie van de staatssecretaris rondom het instemmingsrecht van de OR en pensioen

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Basiscursus Sociaal Zekerheidsrecht (incl. Participatiewet)*
7,8
NOvA 15 J (PO)
€ 1249,-
05-09-2019
Basiscursus Participatiewet*a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 490,-
19-09-2019
Basiscursus sociaal zekerheidsrecht*
7,9
NOvA 10 J (PO)
€ 949,-
05-09-2019
Cursus De eerste drie ziektejaren*
8,0
NOvA 10 J (PO)
€ 949,-
29-10-2019