Toezichthouders en tuchtrechtelijke handhaving

Toezicht, tuchtrecht en kwaliteit in de gezondheidszorg *

8,6 Cursisten beoordeling
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Jurist overig, Rechtsbijstandjurist
Aantal punten:
NOvA 3 J (PO)
Prijs: € 325,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
3
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
De rechtsvragen die voortkomen uit de sector gezondheidszorg raken vele algemene rechtsgebieden. Ook in jouw praktijk kun je deze rechtsvragen tegenkomen. In een viertal middagcursussen ontvang je een praktische introductie met een compleet overzicht van de belangrijkste gezondheidsrechtelijke vraagstukken. Docenten uit verschillende disciplines bespreken de noodzakelijke (basis)kennis, achtergronden en recente/actuele ontwikkelingen.

Deze middagcursus gaat over toezicht, tuchtrecht en kwaliteit in de gezondheidszorg.

Inspectie: wat doet Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), wanneer kan mijn cliënt IGZ tegenkomen, welke maatregelen kan zij opleggen en wat kan ik daartegen doen?

Tuchtrecht: Hoe werkt het en hoe pak ik dat aan?

Kwaliteit: Met welke regelgeving moet ik rekening houden?

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomst van 4 uur.

Leerresultaten
Na het volgen van dit cursusonderdeel ben je op de hoogte van de taken en bevoegdheden van de verschillende toezichthouders in de zorg. Je hebt kennis van en inzicht in tuchtrechtelijke handhaving en de procedure en de verhouding met het civiele recht. Daarbij ben je op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Je kent de meest relevante bepalingen m.b.t. kwaliteit van zorg.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PO -punten op.

Doelgroep:
De cursus is ontwikkeld voor advocaten die kennis en inzicht willen verkrijgen in de belangrijkste gezondheidsrechtelijke vraagstukken waarmee ze te maken kunnen krijgen in hun praktijk. Ook andere juristen uit de zorgsector kunnen deze cursus volgen.

Programma

Programma

Inhoud
Aan bod komen taken en bevoegdheden (maatregelen) verschillende toezichthouders, ihb IGZ. Ook wordt besproken de procedure en inhoud van en bij tuchtrechtelijke handhaving en klachtrecht in de zorg. Er is aandacht voor het aard, het doel, de grondslag, de norm(ontwikkeling), het klaagschrift, het stramien, de procedure en procestechniek.

Tevens bespreekt de docent de verhouding tot civiel recht en neveneffecten en gaat zij in op de kwaliteit van zorg en verantwoorde zorg plus de kwaliteitswet zorginstellingen, Wet BIG.

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk. Presentatie afgewisseld met casus en praktijkvoorbeelden.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.