Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Training Effectief procederen bij de bestuursrechter *
-

Training Effectief procederen bij de bestuursrechter *

Niveau

Basisniveau

PO punten

NOvA 6 NJ + 4 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
10
10
10
Informatie Training Effectief procederen bij de bestuursrechter "Ik heb zelden zo'n goede en nuttige training meegemaakt. Meestal zijn cursussen maar ten dele nuttig, maar deze was in zijn geheel nuttig."

De training effectief procederen bij de bestuursrechter sluit nauw aan bij de actualiteit in het bestuursrecht. De nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht is bij alle rechtbanken ingevoerd. Toepassing van de nieuwe zaaksbehandeling brengt grote verandering in de wijze waarop de rechter bestuurszaken zal behandelen. Het doet beroep op andere vaardigheden van alle betrokkenen. Pleiten is nog slechts een klein deel van de arbeid in het bestuursrecht. De bestuursrechters zijn op grote schaal getraind in de nieuwe aanpak, gemachtigden van overheidsorganen en advocaten kunnen niet achterblijven.

De training effectief procederen in het bestuursrecht is een interactieve training.
Door middel van telkens een korte uitleg, oefeningen en rollenspelen wordt gewerkt aan de vaardigheden die nodig zijn voor adequaat optreden bij zittingen volgens de Nieuwe Zaaksbehandeling (ook wel: Belangen georiënteerde zaaksbehandeling) en die ook goed te pas komen in de voorstadia, voordat besloten wordt welk traject een zaak zal ingaan.
De training wordt gegeven door een jurist-trainer en een ervaren bestuursrechter. Het streven is om zo realistisch en praktijkgericht mogelijk te werken. Er is veel tijd ingeruimd voor een dialoog met de rechter.

Op dag 1 wordt ingegaan op de achtergronden van de NZB en op de speciale vaardigheden, op dag 2 wordt gewerkt met zittingssimulaties waarvoor u een procesdossier dient voor te bereiden.

Lees het artikel ‘De Nieuwe Zaaksbehandeling anderhalf jaar na invoering’ van HROverheid.

- advocaten/juristen toerusten met communicatieve vaardigheden om ter zitting met de bestuursrechter en de andere partij te spreken over de bij het conflict betrokken belangen, de mogelijkheden van niet-juridische oplossingen, bewijs, finale geschilbeslechting. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om te oefenen. Tevens wordt aandacht besteed aan het bewustmaken van het waarom van regierechtspraak.
- advocaten/juristen inzicht geven in de achtergronden en doelstellingen van de nieuwe zaaksbehandeling en hen voorbereiden op het in de praktijk toepassen van de nieuwe taken.
- actualiseren van de juridische kennis ten aanzien van regierechtspraak en finale geschilbeslechting.


De training is speciaal ontwikkeld voor advocaten, juristen en juridische medewerkers werkzaam bij (lokale) overheden en in het bestuursrecht.

Effectief procederen bij de bestuursrechter is zeer geschikt als in company training. De ervaring leert dat wij op deze wijze de training speciaal op maat kunnen snijden voor uw organisatie. Mede daardoor wordt deze training zeer hoog gewaardeerd door de deelnemers.
Programma Training Effectief procederen bij de bestuursrechter De training bestaat uit kennis en vaardigheden en volgt de chronologie van een zaak. Er wordt gewerkt met praktijkoefeningen en casus. Alle deelnemers krijgen ruim de gelegenheid om te oefenen met lastige situaties en ontvangen persoonlijke feedback.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
- Belangen georiënteerd denken
- Pro-actieve houding
- Improvisatievaardigheden
- Oplossingsgerichtheid
- Communicatie
- Onderhandelen met eigen opdrachtgever en in de rechtbank
- Schikken en schillen
- Ontwikkelen flexibele (proces)houding
- Omgaan met belangen en emoties

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00