Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Training Ethiek in de personenschadebehandeling **
-

Training Ethiek in de personenschadebehandeling **

Tijden

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 6 J (PO)

v.a. € 775,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Toegesneden op de personenschadepraktijk
  • Oefenen met dilemma's uit de eigen praktijk
  • Feedback op je eigen moreel denken
Informatie In de training Ethiek in de personenschadebehandeling leer je aan de hand van de ethische aspecten die verbonden zijn aan de beroepsuitoefening, nadenken over juist handelen. Relevante wet- en regelgeving, gedragsregels, kwaliteitsnormen en fatsoensregels worden besproken. Dit gebeurt onder andere aan de hand van dilemma’s in de personenschadebehandeling. Wat doe je bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude? Soms weet je als personenschadebehandelaar bij een verzekeraar dat het letsel ernstiger is dan de belangenbehartiger denkt. Ook weet een belangenbehartiger soms dat het slachtoffer terminaal ziek is door een andere aandoening dan het ongeval. Informeer je de andere partij of juist niet?

Na het volgen van de training ben je je bewust van jouw rol in de personenschadebehandeling en de manier waarop je daarin ethisch denkt en handelt, rekening houdend met de geldende gedragsregels en normen.
Vaak wordt er op het werk op een bepaalde manier gereageerd omdat ‘dit zo gaat binnen de beroepscultuur’. De cultuur binnen een organisatie en het eigen gevoel over wat goed is en wat niet beïnvloeden het werk. Maar welke valkuilen en stereotypes zitten er verborgen in de beroepscultuur? Hoe kun je beslissen wat het beste is als je moet kiezen tussen twee kwaden (of goeden), als belangen elkaar dwarsbomen?

Doelgroep
De training is interessant voor letselschadeadvocaten, belangenbehartigers, letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij aansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraars, schaderegelings- of expertisebureaus.

Cursusvorm
De training bestaat uit een dag. De dag is een mix van theorie en interactie. In het interactieve deel worden ethische dilemma’s en vraagstukken uit je eigen praktijk aan de hand van de theorie besproken. Hierbij wordt geoefend met morele besluitvorming. Er wordt rekening gehouden met de diverse rollen en de verschillende morele kompassen worden onderzocht.

Docenten
De heer Martin de Haan NIVRE-re is general manager personen bij Sedgwick. Martin de Haan is lid van de Adviesraad OSR Personenschadeleergangen. Hij is medeoprichter van De Letselschadehulpdienst en lid van het NIVRE-branchebestuur en is register expert.

Mevrouw Sip Koole is directeur van Spijkman training en organisatieadvies. Sip Koole geeft onder andere trainingen op het gebied van integriteit, ethiek en fraude. Ze werkt als coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling van professionals zoals bedrijfsjuristen en advocaten.

Wat leer je?
Na afloop van de training:
- kun je de ethische aspecten van de beroepsuitoefening binnen de personenschadebehandeling benoemen
- kun je het belang van de ethische aspecten uitleggen
- kun je de gedragsregels binnen de personenschadebehandeling benoemen en deze toepassen
- kun je eigen en veelvoorkomende ethische dilemma’s binnen de personenschadebehandeling aan de hand van het 7 stappenmodel beschrijven en beoordelen
- kun je ethische dilemma’s signaleren en beargumenteren op je werk
- ben je je bewust van je eigen moreel kompas en kun je dit hanteren.

Benodigde voorkennis
Ervaring met behandeling van personenschadezaken

Na afronding ontvang je
Bewijs van deelname
Programma
DatumBegintijdEindtijd
11-03-202109:3016:45
Inhoud en werkwijze
Programma:
- Theorie over ethisch handelen, leer van de ethiek
- Moreel kompas
- Waarden en normen in de branche personenschaderegeling
- Diverse gedragsregels in de personenschade branche
- Gedragscode Verzekeraars
- Gedragscode Expertiseorganisaties
- Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)
- Handvatten via het intervisiemodel: 7 stappenmodel morele besluitvorming
- Ethische dilemma’s uit de praktijk, eigen casuïstiek

werkwijze
- Theorie over ethisch handelen, leer van de ethiek
- Interactieve bijeenkomst aan de hand van dilemma’s en casuïstiek

Materiaal
Je ontvangt vooraf een intake. Door deze in te vullen bereid je je voor op deze bijeenkomst. Daarnaast ontvang je een digitale reader.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00