Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Training Vtlb verdiept **
-

Training Vtlb verdiept **

Niveau

Verdiepingsniveau

v.a. € 500,- (excl. btw)

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Trainen in duo’s achter een computer
  • Trainer is de autoriteit op het thema ‘vtlb’
  • na deze training is je kennis weer helemaal up to date
Informatie Verdieping Vtlb: de actuele stand van zaken en behandeling van casuïstiek
Als jurist of schuldhulpprofessional wil je op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken rondom het vrij te laten bedrag (Vtlb).

De invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) heeft grote gevolgen voor de berekening van het vrij te laten bedrag per 1 januari 2021. Ook komende wijziging van de vtlb-berekening per begin mei, vraagt om een kennisupdate

In deze training wordt de relatie tussen de Wvbvv en de berekening van het vrij te laten bedrag uitgelegd. Ook wordt aan de hand van plenaire bespreking van casuïstiek de nieuwe manier van het berekenen van het vrij te laten bedrag inzichtelijk gemaakt.
NB Onzeker is nog of de vernieuwde calculator vooraf beschikbaar zal zijn; de rekenmethodiek is wel duidelijk.

Na afloop van deze training is je vtlb-kennis up-to-date en ben je in staat om zelfstandig naar de huidige stand van zaken meer complexe Vtlb-berekeningen te maken en te beoordelen. Deze training heeft een verdiepend karakter en is ontwikkeld voor deelnemers die ervaring hebben met het berekenen van het vrij te laten bedrag.

Cursusvorm
Deze training bestaat uit een bijeenkomst van één middag.

Alle opleidingen, cursussen en trainingen die voor 1 juli plaatsvinden, worden omgezet naar online lesdagen. Bekijk hier wat deelnemers van onze online lesdagen vinden!

Docent
Deze training wordt verzorgd door Karen Stoffels-Montfoort. Karen is werkzaam op het terrein van de schuldhulpverlening en WSNP-bewindvoering. Karen is deelnemer bij de werkgroep rekenmethode VTLB van RECOFA en is werkzaam voor de NVVK en Bureau Wsnp. Karen verzorgt naast deze training ook het onderdeel berekenen van het vrij te laten bedrag in de leergang Wsnp.

Wat leer je?
Na afloop van deze training:
- kun je uitleggen wat de Wbvv beoogt en regelt gezien de relatie tot het vtlb en welke gevolgen dit alles heeft op de berekening van het Vtlb;
- ben je in staat om zelfstandig, op basis van de laatste wet- en regelgeving en naar de huidige stand van zaken correct meer complexe Vtlb-berekeningen te maken en te beoordelen.

Na afronding ontvang je:
- 4 PE-punten BPBI of 4 PE-punten WSNP. Deze training is door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders en door Bureau WSNP erkend als PE-cursus;
- een bewijs van deelname.
Programma Inhoud
Deze training bestaat uit een onderdeel kennisoverdracht en een praktijkdeel in de vorm van het oefenen met en bespreken van casusposities aan de hand van de alsdan geldende Vtlb-calculator.

a) Theorie:
- Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv)
- Gevolgen Wvbvv voor de berekening van het vrij te laten bedrag
- Actualiteiten vrij te laten bedrag
- Diverse woonsituaties (eigen woning, inwonende schuldenaren, alleenstaande ouder en inwonende kostgangers).
- Gemeenschap van goederen en/of huwelijkse voorwaarden.
- Veel gestelde helpdeskvragen

b) Casusposities:
Tijdens de training worden verschillende casusposities behandeld. De onderwerpen van deze casusposities houden rechtstreeks verband met de behandelde theorie en de update vtlb: beslagvrije voet, diverse woonsituaties, nominaal bedrag en diverse inkomens.

Eigen casusvragen kun je van tevoren aanleveren (paul.tillemans@osr.nl). Deze casusvragen zullen waar mogelijk worden ingepast in het te behandelen materiaal.

Werkwijze
Deze training heeft plek voor maximaal zestien deelnemers. Het programma bestaat deels uit een stuk theorie en deels uit het uitwerken en plenair behandelen van casusposities. Hierdoorpas je de theorie direct toe in de praktijk.

Materiaal
Tijdens de training wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie en diverse hand-outs. Het cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via onze digitale leeromgeving Canvas.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00