Praktijkgerichte schrijftraining voor juristen in Groningen

Training Helder Schrijven voor juristen *

9,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Praktijkgerichte schrijftraining voor juristen in Groningen

Ook interessant voor:
Advocaat, Advocaat-stagiaire, Bedrijfsjurist, Fiscalist, HBO-Jurist, Jurist overig, Mediator, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechterlijke macht, Rechtsbijstandjurist, Schadebehandelaar, Vakbondsjurist
Aantal punten:
NOvA 12 NJ (VSO/PO)
Prijs: € 1.165,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze training met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
12
Omschrijving

Omschrijving

OSR komt naar u toe. Speciaal voor juristen en advocaten uit het Noorden van het land, vindt de training Helder Schrijven voor juristen plaats op Landgoed Lemferfinge in Eelde, vlak onder de rook van Groningen.

In deze unieke tweedaagse training leert u op efficiënte wijze helder te schrijven zonder de juridische inhoud uit het oog te verliezen. Elke deelnemer ontvangt een analyserapport met zijn/haar zwakke en sterke kanten in schriftelijke communicatie. In dit persoonlijke rapport zijn ook diverse passages herschreven en voorzien van talloze tips en handvatten. Hierdoor krijgt u een directe en concrete stimulans om uw eigen schrijftalent verder te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste beroepsvaardigheden van een jurist is ongetwijfeld schriftelijk communiceren. Maar in het vuur van de strijd raakt het doel van een stuk wel eens uit het oog. Of de jurist verliest zich in dermate ingewikkelde bijzinnen dat onduidelijk is wat hij bedoelt. Cliënten doen hierover nogal eens hun beklag: juridische adviezen zijn te lang en vaak moeilijk te begrijpen.

Goed en helder leren schrijven vereist dat u precies weet waar u op moet letten, waar u moeite mee heeft en waar uw knelpunten zitten. U merkt dat uw schriftelijke communicatie niet alleen verbetert, maar dat het ook veel efficiënter en plezieriger kan.

Helderheid en juridische validiteit: een duidelijk doel

In deze unieke 2-daagse cursus leert u op efficiënte wijze helder te schrijven. U leert direct duidelijkheid te geven over het doel en de boodschap. Uw schriftelijke communicatie is logisch opgebouwd en inzichtelijk geordend en bevat geen overbodige informatie. U kunt de lezer helder inzicht geven in uw redeneerlijnen in een duidelijk en aantrekkelijk geformuleerd stuk. Daarbij kunt u ook moeiteloos uw boodschap aanpassen aan de doelgroep, zowel qua stijl als qua taalgebruik.

Geheel toegesneden op uw eigen praktijksituatie en leerwensen

Naast algemene theorie wordt veel aandacht besteed aan uw eigen praktijksituatie en leerwensen. Daarom sturen de deelnemers voorafgaand aan de trainingen eigen teksten en een ingevulde vragenlijst op. Op grond van dit materiaal stelt de trainer het definitieve cursusprogramma samen.

Ook krijgen de deelnemers allen een boek over schrijfvaardigheid. Zo kunnen zij ook na de training makkelijker een en ander terug zoeken.

Ons docententeam kan bogen op jarenlange ervaring in het geven van trainingen schriftelijk communiceren aan juristen.

Reacties op eerdere trainigen:
'Ik vond het een nuttige cursus, de docent bracht de informatie leuk over!'

Programma

Programma

Dag 1
1. Wat is een goede juridische tekst (brieven aan cliënten, wederpartij, processtukken)?
2. Hoe pakt u het schrijven handig aan?
3. Structuur: hoe bouwt u een juridische tekst logisch op? U leert functioneel te werken met logische structuren voor verschillende juridische teksten. U krijgt enkele oefeningen in het structureren voor verschillende soorten documenten.
4. Hoe schrijft u bondig en helder?
5. Overige thema’s: toon, stijl, grammatica en argumentatie.
6. Oefenen met eigen teksten.
7. Evaluatie en vaststelling van het programma voor dag 2.

Oefenen in de praktijk
U krijgt enkele weken de tijd om het geleerde in praktijk te brengen. U stuurt een nieuwe zelfgeschreven tekst naar de trainer. Deze analyseert de teksten en maakt voor iedere deelnemer een individueel feedbackrapport. Dit krijgt u uitgereikt op dag 2.

Dag 2
Het programma voor dag 2 kan worden aangepast naar aanleiding van de wensen van de cursisten.
8. Inventariseren en bespreken van knelpunten die de cursisten bij het toepassen van het geleerde in hun praktijk zijn tegengekomen.
9. Feedback op eigen teksten waarbij de feedback niet in de eerste plaats is gericht op de juridische inhoud van de teksten, maar op de wijze waarop de schrijver zijn (juridische) boodschap heeft vormgegeven.
10. Argumentatie: het doel van dit onderdeel is dat u leert de kracht en zwakte van argumentatie te herkennen in (uw eigen) juridische teksten. Daarnaast leert u hoe u uw argumenten overtuigend kunt presenteren. Aan de orde komen:
- Argumentatieschema’s,
- Drogredeneringen,
- Argumentatiestructuren.
Ook het beoordelen van de argumentatie in eigen teksten komt aan de orde.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.