Praktijkgerichte schrijftraining voor juristen

Training Helder schrijven voor juristen **

10,0 Cursisten beoordeling

< Terug naar resultaten

Praktijkgerichte schrijftraining voor juristen

Doelgroepen:
Advocaat, Advocaat-stagiaire
Ook interessant voor:
Bedrijfsjurist, Bewindvoerder, Fiscalist, HBO-Jurist, Juridisch secretaresses en ondersteuners, (semi) Overheidsjurist, Gemeentejurist, Rechtsbijstandjurist, Schadebehandelaar, Schuldhulpverlener
Aantal punten:
NOvA 12 NJ (PO)
Prijs: € 1.165,-
(excl. btw)
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze training met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
12
12
Omschrijving

Omschrijving

Samenvatting
Een van de belangrijkste beroepsvaardigheden van een jurist is ongetwijfeld schriftelijk communiceren. Maar in het vuur van de strijd raakt het doel van een stuk wel eens uit het oog. Of de jurist verliest zich in dermate ingewikkelde bijzinnen dat onduidelijk is wat hij bedoelt. Cliënten doen hierover nogal eens hun beklag: juridische adviezen zijn te lang en vaak moeilijk te begrijpen.

Goed en helder leren schrijven vereist dat je precies weet waar je op moet letten, waar je moeite mee hebt en waar jouw knelpunten zitten. Je merkt dat je schriftelijke communicatie niet alleen verbetert, maar dat het ook veel efficiënter en plezieriger kan.

In deze unieke tweedaagse training leer je op efficiënte wijze helder te schrijven zonder de juridische inhoud uit het oog te verliezen. Je ontvangt een analyserapport met jouw zwakke en sterke kanten in schriftelijke communicatie. In dit persoonlijke rapport zijn ook diverse passages herschreven en voorzien van talloze tips en handvatten. Hierdoor krijg je een directe en concrete stimulans om jouw eigen schrijftalent verder te ontwikkelen.

Type
De training bestaat uit twee face-2-face bijeenkomsten en een opdracht waarop je feedback ontvangt.

Leerresultaten
Helderheid en juridische validiteit: een duidelijk doel. Na afloop van deze cursus kun je op efficiënte wijze helder schrijven. Je kunt direct duidelijkheid geven over het doel en de boodschap. Je schriftelijke communicatie is logisch opgebouwd en inzichtelijk geordend en bevat geen overbodige informatie. Je kunt de lezer helder inzicht geven in jouw redeneerlijnen in een duidelijk en aantrekkelijk geformuleerd stuk. Daarbij kun je ook moeiteloos jouw boodschap aanpassen aan de doelgroep, zowel qua stijl als qua taalgebruik.

De Training Helder schrijven richt zich op de schrijfvaardigheid van advocaat-stagiaires en andere (beginnende) juristen/juridisch professionals die hun schrijfvaardigheid willen verbeteren.

Programma

Programma

Inhoud
Naast algemene theorie wordt veel aandacht besteed aan je eigen praktijksituatie en leerwensen. Daarom sturen de deelnemers voorafgaand aan de trainingen eigen teksten en een ingevulde vragenlijst op. Op grond van dit materiaal stelt de trainer het definitieve cursusprogramma samen.

Dag 1
1.Wat is een goede juridische tekst (brieven aan cliënten en burgers, wederpartij, processtukken)?
2.Hoe pak je het schrijven handig aan?
3.Structuur: hoe bouw je een juridische tekst logisch op? Je leert functioneel te werken met logische structuren voor verschillende juridische teksten. Je krijgt enkele oefeningen in het structureren voor verschillende soorten documenten.
4.Hoe schrijf je bondig en helder?
5.Overige thema’s: toon, stijl, grammatica en argumentatie.
6.Oefenen met eigen teksten.
7.Evaluatie en vaststelling van het programma voor dag 2.

Oefenen in de praktijk
Je krijgt enkele weken de tijd om het geleerde in de praktijk te brengen. Je stuurt een nieuwe zelfgeschreven tekst naar de trainer. Deze analyseert de teksten en maakt voor iedere deelnemer een individueel feedbackrapport. Dit krijg je uitgereikt op dag 2.

Dag 2
Het programma voor dag 2 kan worden aangepast naar aanleiding van de wensen van de cursisten.
1.Inventariseren en bespreken van knelpunten die de cursisten bij het toepassen van het geleerde in hun praktijk zijn tegengekomen.
2.Feedback op eigen teksten waarbij de feedback niet in de eerste plaats is gericht op de juridische inhoud van de teksten, maar op de wijze waarop de schrijver zijn (juridische) boodschap heeft vormgegeven.
3.Argumentatie: het doel van dit onderdeel is dat je leert de kracht en zwakte van argumentatie te herkennen in (je eigen) juridische teksten. Daarnaast leer je hoe je jouw argumenten overtuigend kunt presenteren. Aan de orde komen:
- Argumentatieschema’s,
- Drogredeneringen,
- Argumentatiestructuren.
Ook het beoordelen van de argumentatie in eigen teksten komt aan de orde.

Werkwijze
Deze training sluit volledig aan op de praktijk. Een analyse van je juridische teksten aan de hand van een presentatie, oefeningen en een opdracht.

Afronding
Na afloop van deze training ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal, waaronder een boek over schrijfvaardigheid. Zo kun je ook na de training makkelijker een en ander terug zoeken.

Contact

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.