Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Unieburgerschap ***
-

Unieburgerschap ***

Niveau

Specialisatieniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Voorbeeld: Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Unieburgerschap Samenvatting
Onderdanen van EU-landen zijn automatisch ook EU-burger. De (extra) rechten en plichten die hieraan hangen worden inmiddels duidelijker. Ook wordt het begrip steeds ruimer geïnterpreteerd (denk bv. aan het Zambrano-arrest). Je kunt daardoor te maken krijgen met afgeleide verblijfsrechten en daarmee ook aanspraken op bv. bijstand, om maar een voorbeeld te noemen.
Kortom, de impact van het Unieburgerschap op veel gebieden wordt steeds groter. Deze cursus zorgt dat je weer helemaal op de hoogte bent van de huidige stand van zaken en dat je goed bent voorbereid op de komende ontwikkelingen.

Type
Cursus
Deze cursus bestaat uitsluitend uit een face-to-face bijeenkomst.

Leerresultaten
Na afloop van deze cursus ben je goed voorbereid op de komende ontwikkelingen op het gebied van unieburgerschap.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 5 PE-punten op.

De cursus wordt verzorgd door Prof mr. H.U.Jessurun d’Oliveira: emeritus hoogleraar migratierecht, Universiteit van Amsterdam; emeritus hoogleraar Europees Universitair Instituut (Florence), zeer ervaren advocaat & partner bij Prakken d'Oliveira Advocaten, voorheen Bohler Advocaten.
Programma Unieburgerschap Inhoud

1. Ontwikkeling Unieburgerschap
EGKS: vrij verkeer mijnwerkers
E(E)G: vrij verkeer werknemers en dienstverleners
EU ( Maastricht 1992): unieburgerschap opgebouwd om vrij verkeer

2. Toegang tot het Unieburgerschap ( en het verlies van de status)

• entreebiljet: nationaliteit van lidstaat
• internationaal recht ten aanzien van nationaliteitsrecht, toegelicht aan de hand van het Europees Verdrag inzake Nationaliteit (1998)
• Rechtspraak van het ECJ inzake nationaliteit: Micheletti (1992); Kaur (2001); Rottmann ( 2010)
• Ook derdelanders-ingezetenen Unieburgers?

3. Rechten en plichten verbonden aan het Unieburgerschap

• Tweede deel Verdrag Werking Europese Unie: artt. 20-25.
* circulatievrijheid
* actief en passief kiesrecht Europees parlement
* actief en passief kiesrecht gemeenteraadsverkiezingen
* diplomatieke en consulaire bescherming door EU en andere lidstaten
* recht van petitie EP
* toegang tot Europese Ombudsman
* enzovoort
• Grondrechtenhandvest artt. 39-46
• Secundair recht
* Richtlijn 2003/68/EC (gezinsherenigingsrichtlijn)
* Richtlijn 2004/38/EC (circulatierichtlijn)
* enz.
• Rechtspraak, Europese en Nederlandse
• Activiteit van de Europese Commissie

4. Constitutionele vraagstukken

• Schuivende panelen van de ‘internal case’ en ‘reverse discrimination’
• Identiteit van de lidstaten en verhouding met de EU-rechtsorde
• Grensverleggende rechtspraak van ECJ

5. Nationaliteit als mensenrecht en als toegangspoort voor de ‘fundamentele status van mensen met de nationaliteit van een lidstaat’

• Impact van jurisprudentie van Hof voor de rechten van de mens: Genovese vs Malta ( 11-10-2011)

Werkwijze
Deze cursus sluit volledig aan op de praktijk.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00