Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verblijfsaanspraken op medische gronden (regulier) ***
-

Verblijfsaanspraken op medische gronden (regulier) ***

Niveau

Specialisatieniveau

PO punten

NOvA 5 J(PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Verblijfsaanspraken op medische gronden (regulier) Hoe kun je vreemdelingen, die niet over een verblijfsvergunning beschikken en gezondheidsproblemen hebben, bijstaan in het verkrijgen van een verblijfstitel op medische gronden? Het gaat hierbij veelal om zowel reguliere vreemdelingen als om (voormalige) asielzoekers. Het betreft aanvragen zonder MVV, waarbij er sprake is van onvoldoende middelen van bestaan en geen ziektekostenverzekering. Essentieel is hierbij dat er geopereerd wordt op het snijvlak van het vreemdelingenrecht en medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener op een medisch domein waar het voor een jurist niet altijd makkelijk opereren is.

Deze specialisatiecursus is uitermate geschikt om uw kennis te ‘scherpen’ en ervaringen uit te wisselen en is bedoeld voor advocaten, leden rechterlijke macht, medewerkers procesvertegenwoordiging van de IND en andere juridische professionals die in hun praktijk enige ervaring hebben opgedaan met medische achtergronden in reguliere vreemdelingenzaken. Praktijkkennis van het vreemdelingenrecht is voor deze specialisatiecursus onontbeerlijk.

Leerdoelen

Het doel van deze eendaagse specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in reguliere vreemdelingenzaken.


Interactieve werkvormen

Wij streven ernaar een cursusgroep van maximaal 24 personen samen te stellen, waarin advocaten, juridisch medewerkers van de IND/PV en leden van de rechterlijke macht, vertegenwoordigd zijn.
In deze interactieve cursus gaat u na overdracht van de beleidskaders praktijkvragen met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden
Programma Verblijfsaanspraken op medische gronden (regulier) De volgende aspecten zullen aan de orde komen:
• Beleid en regelgeving
• Praktische aspecten ten aanzien van medische zorg
• Financiering rechtshulp
• Rechten en plichten artsen en patiënten (gezondheidsrecht)
• Werkwijze, kaders en begrippen gehanteerd door BMA (medische noodsituatie, behandelmogelijkheden in land van herkomst, reisvoorwaarden)
• Mogelijkheden voor contra-rapportage
• Vergewisplicht (IND, medisch adviseur BMA)
• Rechtsmiddelen, procestactiek
• Medisch tuchtrecht
• Hoe om te gaan met toegekende verblijfsvergunning (gevolgen, verlenging)

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Actualiteitencursus medische aspecten in de asielprocedure***
8,3
NOvA 5 J (PO)
€ 495,-
18-12-2019