Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus De Wmo in de bezwaar- en beroepsprocedure ** a
-

Verdiepingscursus De Wmo in de bezwaar- en beroepsprocedure ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Tijdens de cursus wordt vooral ingegaan op de motivering van Wmo besluiten op (zowel primair als in bezwaar) inzake maatwerkvoorzieningen
  • aan de hand van praktijk(bezwaar)dossiers wordt geoefend.
5
Informatie Verdiepingscursus De Wmo in de bezwaar- en beroepsprocedure Samenvatting
Na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van mei 2016 over huishoudelijke hulp heeft de rechtsontwikkeling op het gebied van de Wmo 2015 bepaald niet stil gestaan. Zoals bekend heeft de Raad geoordeeld dat huishoudelijke hulp een taak van de gemeenten is onder de Wmo 2015 en dat uitsluitend indiceren in resultaten niet overeenkomstig de wet is. De rechtspraktijk wordt thans geconfronteerd met beschikkingen van gemeenten waarin alternatieve manieren van indiceren beproefd wordt waarvan beoordeeld moet worden of deze wel in overeenstemming met de uitspraken van de Raad zijn. Daarnaast zijn nieuwe actuele thema’s zoals begeleiding en beschermd wonen, en de manier van indiceren daarover. Verder is er inmiddels een ruime hoeveelheid (voornamelijk rechtbank) jurisprudentie over het persoonsgebonden budget.

In deze cursus leert u relevante beroepsgronden te formuleren en (aan de kant van de gemeente) een verweerschrift op te stellen en een juridisch correcte beslissing op een bezwaar te nemen.

In de cursus staat de Wmo 2015 centraal, zij het dat in een aantal gevallen verwezen zal worden naar de Wmo 2007. Een groot aantal uitspraken die gedaan zijn onder de Wmo 2007 heeft immers zijn gelding behouden. Specifieke aandacht zal worden besteed aan problemen die kunnen ontstaan als gevolg van herindiceren ten opzichte van de voorzieningen die zijn toegekend onder de Wmo 2007, maar ook onder de AWBZ.

Verder leert u hoe te reageren op beroepsgronden bij de bestuursrechter en komen de verschillende mogelijkheden aan de orde die de bestuursrechter heeft om een geschil te beëindigen (finale geschilbeslechting). Verder procedurele aspecten zoals besluitbegrip, procesbelang, volledige heroverweging in bezwaar, goede procesorde en deskundige advisering komen eveneens aan de orde.

Tijdens de cursus is vanzelfsprekend de nodige aandacht voor de voorlopige voorzieningenprocedure. In Wmo zaken worden veelvuldig verzoeken om voorlopige voorzieningen ingediend. Optreden bij de voorzieningenrechter kan vaak een schaduw werpen vooruitlopend op de beslissing op bezwaar. Adequaat optreden in deze procedures is dan ook essentieel. Tevens zal de mogelijkheid tot “kortsluiting” bij de voorzieningenrechter hangende beroep aan de orde komen.

Type
Cursus. Deze cursus bestaat uitsluitend uit face-2-face bijeenkomsten.


Leerresultaten
- het kunnen formuleren van juist gemotiveerde Wmo besluiten, zowel primair als in bezwaar, inzake maatwerk voorzieningen
- formuleren van bezwaar/beroepsgronden
- de vertaalslag kunnen maken maken van de recente CRvB jurisprudentie naar de eigen Wmo werkpraktijk

Wat dat laatste betreft zal de recente jurisprudentie uitvoerig worden besproken en geanalyseerd (op welke punten heeft de rechtspraak duidelijkheid gebracht; de gevolgen daarvan voor uitvoering, beleid, bezwaar & beroep en cliëntondersteuning; en welke vragen zijn nog niet beantwoord)

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend en levert je 5 PO op.

Programma Verdiepingscursus De Wmo in de bezwaar- en beroepsprocedure Inhoud
Doelstelling en uitgangspunten
Positie Wmo 2015 in het zorgstelsel, o.a: Zvw &Wmo 2015, Wlz & Wmo 2015
Personenkring en aanspraken (o.a. maatwerkvoorziening zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, woningaanpassing, hulpmiddelen, beschermd wonen en opvang)
Procedures: voorbereiding van het besluit (melding, onderzoek, verslag en aanvraag), besluitname en motivering van het besluit.;
Beoordelen van en reageren op de gronden van bezwaar en beroep;
Beoordeling in bezwaar (art. 7:11 Awb) en toetsing door de bestuursrechter;
Mogelijkheid van nader onderzoek;
Wijziging / verbetering van de motivering;
Formuleren van de beslissing op bezwaar;
Finale geschilbeslechting in beroep
Mogelijkheden en onmogelijkheden bij de voorlopige voorzieningenprocedure hangende bezwaar en beroep.

Werkwijze
Aan de hand van praktijk(bezwaar)dossiers wordt geoefend.

Afronding
Na afloop van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Materiaal
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst ontvang je van ons het studiemateriaal.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00