Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus ontslagrecht: de beëindiging van arbeidsovereenkomsten onder de WWZ en de WAB **
-

Verdiepingscursus ontslagrecht: de beëindiging van arbeidsovereenkomsten onder de WWZ en de WAB **

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 10 J (PO)

informeer mij

Opleidingen incompany?

Al onze cursussen zijn ook incompany beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie. 

  • Behandeling actuele jurisprudentie
  • Mogelijkheid vooraf vragen in te sturen
10
Informatie Samenvatting
Sinds de invoering van de WWZ is het ontslag(proces)recht ingrijpend gewijzigd. Ook de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 zorgt voor wijzigingen binnen het ontslagrecht. In deze tweedaagse cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij het nieuwe ontslag(proces)recht, er wordt veel aandacht besteed aan recente jurisprudentie. De cursus behandelt alle aspecten van het ontslagrecht, zowel materieelrechtelijk als procesrechtelijk, en mondt uit in een verdiepend dagdeel waarin diverse casussen plenair worden behandeld. Door het behandelen van deze casussen kan de opgedane kennis direct worden toegepast. De docenten (kantonrechter en advocaat) zullen deze casussen vanuit hun eigen invalshoek benaderen en bespreken.

Voor je praktijk is het van belang te weten hoe je kennis van deze materie inzet bij het maken van strategische keuzes. Hoe richt je arbeidscontracten in, waarop moet je bedacht zijn in mogelijke ontslagprocedures, wat is je strategie en wat zijn de mogelijke uitkomsten van procedures?

Type
Deze cursus bestaat uitsluitend uit face to face bijeenkomsten.

Leerresultaten
Na afloop van deze tweedaagse cursus:
- ben je op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op het gebied van het ontslag(proces)recht;
- kun je een arbeidsrechtelijke kwestie op het gebied van het ontslag(proces)recht oplossen en je cliënt adequaat adviseren;
- weet je in hoeverre het ontslag(proces)recht sinds de invoering van de WWZ is gewijzigd en wat de gevolgen van WAB zijn op het ontslagrecht.

Deze cursus is interessant voor eenieder die beschikt over de basis van het arbeidsrecht en meer verbreding en verdieping zoekt van het thema ontslagrecht. Deze cursus is ook geschikt voor deelnemers die zich in het verleden bezig hebben gehouden met ontslagdossiers en van plan zijn dit in de toekomst weer op te pakken.

Overig
Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus en levert je 10 PO- punten op.


Programma Dag 1

Op dag 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Opzegging;
- Beëindigingsovereenkomst bij ontslag;
- Bijzondere opzegverboden;
- Loondoorbetalingsverplichting;
- Aanzegging;
- Ontbinding;
- Ontslaggronden;
- Transitievergoeding;
- Hoger beroep en cassatie.

Dag 2

Op dag 2 komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Overgangsrecht;
- Bevoegdheid, ontvankelijkheid, formele eisen;
- Vervaltermijnen;
- Verzoekschriftprocedure;
- Bewijsregels;
- Behandeling verzoek;
- Hoger beroep.

Tijdens de middag van dag 2 worden praktijkcasussen plenair behandeld. Er is gedurende de hele cursus veel gelegenheid om te discussiëren en om vragen te stellen.

Per (deel)onderwerp behandelen de docenten ook de relevante actualiteiten.

Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00