Hulp nodig? 030 - 231 53 14
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:00 tot 17:00.
Terug
Verdiepingscursus Wmo 2015: zeven brandende thema’s in de uitvoeringspraktijk ** a
-

Verdiepingscursus Wmo 2015: zeven brandende thema’s in de uitvoeringspraktijk ** a

Niveau

Verdiepingsniveau

PO punten

NOvA 5 J (PO)

informeer mij
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
5
Informatie Verdiepingscursus Wmo 2015: zeven brandende thema’s in de uitvoeringspraktijk Tijdens deze cursus krijgt u meer inzicht in de nieuwe Wmo en hoe u deze (verder) door kan vertalen voor uw gemeente. Zowel op beleids- als uitvoeringsniveau.

Zeven maatschappelijk sterk in de belangstelling staande thema’s komen aan de orde tijdens de Verdiepingscursus Wmo 2015 op 8 juni a.s.
Het gaat hier onder meer om het beschermd wonen (wat zijn de toelatingscriteria!) , maatschappelijke opvang, waaronder de ‘bed, bad en brood’ regeling en de toekomst van de huishoudelijke hulp in de Wmo.
Over deze thema’s is sinds de invoering van de ‘nieuwe’ Wmo zeer veel belangwekkende jurisprudentie verschenen. Deze uitspraken bieden in de praktijk houvast bij de uitvoering en aanpassing van het gemeentelijke beleid.


De docenten bespreken, samen met u, praktische voorbeelden en geven u antwoord op vragen als:
- Gedetailleerde beleidskaders of juist niet?
- Hoe vertaal ik onderzoek en rapportage in de beschikking op de aanvraag?


De cursus is bedoeld voor:
Beleidsmedewerkers, medewerkers bezwaar & beroep, ervaren kwaliteitsmedewerkers en consulenten. Om te weten wat er speelt is de cursus zeker ook geschikt voor managers en teamleiders.

Deze cursus is verder bestemd voor bijvoorbeeld rechtshulpverleners als advocaten, juristen (rechtsbijstand), medewerkers stichting MEE en anderen die ondersteuning bieden aan de doelgroep van de Wmo.


Groepsgrootte:
Om de kwaliteit van deze studiedag te waarborgen, is het maximum aantal deelnemers gesteld op 25.


Leerdoelen

Ontwikkelen van een wmo- praktijk die houdbaar is in bezwaar en beroep, anders gezegd; de cursus behandelt uitvoerig de argumenten die er toe doen in bezwaar en beroep .

Deelnemers wordt gevraagd zelf tevoren al met casus te komen en de eigen verordening in te sturen.

Overige informatie

Lees het Volkskrantartikel 'Burger roept hulp rechter in tegen hervorming zorg' met aan het woord docent Lunenburg.
Programma Verdiepingscursus Wmo 2015: zeven brandende thema’s in de uitvoeringspraktijk Kernonderwerpen (de zeven brandende thema's);
- Het proces van melding, onderzoek en aanvraag
- In staat stellen tot zelfredzaamheid en participatie
- Passende bijdrage zoveel mogelijk in eigen leefomgeving
- Beschermd wonen met verwijzing (zeer belangwekkende AWBZ jurisprudentie, toegangscriteria!)
- Maatschappelijke opvang binnen de Wmo, recente ontwikkleingen waaronder de 'Bed, bad en brood' regeling
- PGB
- De toekomst van de huishoudelijke hulp in de Wmo

Deelnemers wordt gevraagd zelf tevoren al met casus te komen en de eigen verordening in te sturen (naar: Roelant van der Sanden )


Hulp nodig?

030 - 231 53 14 08:00 - 17:00

Gerelateerde cursussen

Leergang sociaal domein 2019 (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet)*a
8,1
NOvA 15 J (PO)
€ 1499,-
19-09-2019
Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
26-09-2019
Basiscursus Wet langdurige zorg*
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 549,-
01-11-2019
Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
26-03-2020
Studiedag Wmo 2015: van melding tot besluitname**a
8,0
NOvA 5 J (PO)
€ 625,-
24-09-2020