Opereren op het snijvlak van asielrecht en medische zorg.

Verdiepingscursus Medische aspecten in de asielprocedure ***

8,1 Cursisten beoordeling
Data:
17 december 2018 (toon tijden)
Locatie:
Utrecht
Doelgroepen:
Advocaat
Ook interessant voor:
(semi) Overheidsjurist, Rechterlijke macht
Aantal punten:
NOvA 5 J (PO)
Prijs: € 450,-
(excl. btw)
  • Cursisten beoordeling: 8,1
  • Met veel aandacht voor de actualiteit en toegesneden op de juridische praktijk!
Wil je deze cursus met een groep volgen? Vraag dan naar onze maatwerk opties
5
Omschrijving

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rechtshulpverlener mee om te gaan.

Leerdoelen

Het doel van deze compacte specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in asielzaken.

Specifiek: Hoe kun je asielzoekers met gezondheidsproblemen optimaal bijstaan bij het verkrijgen van asiel? Het gaat er hierbij allereerst om hoe de uitkomsten van het Medisch Advies te hanteren. Daarbij spelen IND-werkinstructies een belangrijke rol, zowel in het handelen van de IND als van de advocaat. Essentieel is hierbij dat er ‘geopereerd’ wordt op het ‘snijvlak’ van het asielrecht en de medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener in het medische domein, waar het voor een jurist niet altijd gemakkelijk opereren is.


Werkvormen

Wij streven ernaar een cursusgroep van maximaal 24 personen samen te stellen, waarin advocaten, juridisch medewerkers van de IND/PV en leden van de rechterlijke macht, vertegenwoordigd zijn.
In deze interactieve cursus gaat u, na overdracht van de beleidskaders, praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden.
Deze cursus is een uiterst geschikte manier om uw kennis te ‘verdiepen’ en ervaringen uit te wisselen.

Programma

De volgende aspecten zullen aan de orde komen:
• Beleid, regelgeving, jurisprudentie en IND-werkinstructies 2010/13 en 2010/15
• Medische problematiek en beperkingen bij asielzoekers
• Medisch Advies bij horen en beslissen
• Werkwijze in de praktijk aan hand van IND-werkinstructie 2010/13
• Vroegsignalering psychische problematiek
• Het vergaren van ondersteunende medische informatie
• Contact met medische en psychiatrische behandelaars
• Parallelle toetsing art. 64 volgens IND-werkinstructie 2010/15
• Rechtsmiddelen, procestactiek

Docenten

drs. Evert Bloemen
arts, trainer/adviseur bij Stichting Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) in Utrecht

mr. Linda Straver
advocaat bij Advocatenkantoor Straver

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.

Kennis, inzicht en vaardigheden opdoen over hoe medische en psychische problematiek een rol speelt in de asielprocedure en hoe hier als rechtshulpverlener mee om te gaan.

Leerdoelen

Het doel van deze compacte specialisatiecursus is om effectief leren om te gaan met de (gevolgen van) medische aspecten in asielzaken.

Specifiek: Hoe kun je asielzoekers met gezondheidsproblemen optimaal bijstaan bij het verkrijgen van asiel? Het gaat er hierbij allereerst om hoe de uitkomsten van het Medisch Advies te hanteren. Daarbij spelen IND-werkinstructies een belangrijke rol, zowel in het handelen van de IND als van de advocaat. Essentieel is hierbij dat er ‘geopereerd’ wordt op het ‘snijvlak’ van het asielrecht en de medische zorg. Dit vraagt om een actieve houding van een rechtshulpverlener in het medische domein, waar het voor een jurist niet altijd gemakkelijk opereren is.


Werkvormen

Wij streven ernaar een cursusgroep van maximaal 24 personen samen te stellen, waarin advocaten, juridisch medewerkers van de IND/PV en leden van de rechterlijke macht, vertegenwoordigd zijn.
In deze interactieve cursus gaat u, na overdracht van de beleidskaders, praktijksituaties met een hoog realiteitsgehalte bespreken en oplossen. De cursus omvat een prikkelende afwisseling van beleid, regelgeving en praktisch handelen. De docenten belichamen de twee kennisvelden die in het werken met deze zaken verbonden dienen te worden.
Deze cursus is een uiterst geschikte manier om uw kennis te ‘verdiepen’ en ervaringen uit te wisselen.
De volgende aspecten zullen aan de orde komen:
• Beleid, regelgeving, jurisprudentie en IND-werkinstructies 2010/13 en 2010/15
• Medische problematiek en beperkingen bij asielzoekers
• Medisch Advies bij horen en beslissen
• Werkwijze in de praktijk aan hand van IND-werkinstructie 2010/13
• Vroegsignalering psychische problematiek
• Het vergaren van ondersteunende medische informatie
• Contact met medische en psychiatrische behandelaars
• Parallelle toetsing art. 64 volgens IND-werkinstructie 2010/15
• Rechtsmiddelen, procestactiek
drs. Evert Bloemen
arts, trainer/adviseur bij Stichting Pharos (Expertisecentrum Gezondheidsverschillen) in Utrecht

mr. Linda Straver
advocaat bij Advocatenkantoor Straver

Voor meer informatie kun je contact opnemen met één van onze medewerkers van de klantenservice.